Monthly Archives

Wrzesień 2017

Gotowe Spółki ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy KSH, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem KNF. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Oferujemy sprzedaż gotowych spółek z certyfikatem ASI , oraz pomoc przy ubieganiu się o status Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej w KNF.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.