Wszystkie posty autora:

adminsolutions

Gotowe Spółki ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy KSH, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem KNF. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Oferujemy sprzedaż gotowych spółek z certyfikatem ASI , oraz pomoc przy ubieganiu się o status Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej w KNF.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Spółka w Anglii – Limited Company (LTD)

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

london-530055_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Anglia, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Anglii. Rejestracja firmy w Anglii nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających na terenie Królestwa , na założenie angielskiej firmy decydują się przedsiębiorcy prowadzący działalność niestacjonarną, często mieszkający na co dzień w Polsce. Zobacz post

Firma w Czechach – Rejestracja i Sprzedaż

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

czech-republic-1138633_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Republika Czeska, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Czechach. Rejestracja firmy w Czechach nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających w obszarach przygranicznych. Bardzo często na przeniesienie działalności gospodarczej do Czech decydują się firmy z centralnej Polski, a nawet Pomorza. Zobacz post

Oddział spółki zagranicznej w Polsce

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

network-1989133_640

JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Zagraniczne podmioty aby prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju coraz częściej zakładają swoje oddziały. Taka forma prowadzenia działalności ma wiele plusów szczególnie na gruncie prawa podatkowego. Niemniej w tym wpisie skupimy się na tym jak założyć oddział zagranicznej spółki lub innej osoby prawnej. Zobacz post

Członek Zarządu a Ograniczona Odpowiedzialność w Spółce

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

Czym tak właściwie jest niedookreślona w nazwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością owa “ograniczona odpowiedzialność”? Jak definiuje ją profesjonalny język doktryny prawniczej i tekstów prawnych? Czy coraz bardziej pospolite rozumienie “ograniczonej odpowiedzialności” (będące zresztą wynikiem ogólnej trywializacji pojęć), utożsamiające ją z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności, ma odzwierciedlenie w funkcjonującej rzeczywistości prawnej? Zobacz post

Spółka z o.o. / charakterystyka formy prawnej

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

business-2042319_640

Już od początku XXI wieku, największą popularnością spośród wszystkich dostępnych na rynku spółek prawa handlowego cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w obrocie gospodarczym przyjmują najczęściej postać skrótową – sp. z o. o. bądź spółka z o. o.  Ich liczba (dane z roku 2014) przekracza w naszym kraju trzysta siedemnaście tysięcy, co stanowi przeszło 80% liczby wszystkich spółek zarejestrowanych w Polsce.  Ciężko mówić więc tutaj o przypadkowej popularności, niemającej jakiegoś solidnego uzasadnienia. Zdecydowanie spółki z o. o. cieszą się tą nieustającą sławą z jakichś ściśle określonych powodów. Zobacz post

Rejestracja Spółki z o.o. / Jak to zrobić?

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

startup-1018512_640

O czym była już mowa poprzednio, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najpopularniejszych form organizacyjnych prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce. Jednym z powodów żywego zainteresowania tą formą jest z pewnością stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia/rejestracji spółki z o. o., która pozbawiona jest formalizmu charakterystycznego np. dla spółki komandytowej czy akcyjnej.

Zobacz post