Category

Bez kategorii

Bitcoin – innowacyjna i niezależna e – waluta

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

Nie ulega wątpliwości, iż jednym z przełomowych osiągnięć XXI w. stała się tzw. „ e – waluta”, nazywana zamiennie „walutą wirtualną” czy też „walutą Internetu” – w obrocie znana jako „Bitcoin”. Możliwość posługiwania się nią jako środkiem płatniczym jest przez niektórych określana mianem rewolucji gospodarczej. Bitcoin powstał w 2009 r. przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Zobacz post

Zmiany w podatku CIT – Spółki z o. o.

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najważniejsze zmiany

O czym była już mowa w artykule poprzednim, prawo podatkowe charakteryzuje bardzo duża dynamika zmian. Gdyby zechcieć prześledzić historię nowelizacji ustaw podatkowych, nie ma takiego roku, które byłoby wolne od modyfikacji.

Przedsiębiorcy powinni zatem śledzić przepisy ich dotyczące, gdyż zgodnie z zasadą ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi oraz nikogo nie usprawiedliwia. W orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, iż przedsiębiorca w ramach „należytej staranności”, która często implikuje takie bądź inne skutki prawne, obowiązany jest między innymi do znajomości przepisów prawa, w szczególności zaś znajomości treści aktów normatywnych bądź ich części, które są związane z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zadośćuczynieniu ich powinnościom, poniżej w wielkim skrócie i uproszczeniu przedstawione zostaną zmiany przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zobacz post

Gotowe Spółki ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy KSH, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem KNF. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).

Oferujemy sprzedaż gotowych spółek z certyfikatem ASI , oraz pomoc przy ubieganiu się o status Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej w KNF.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Spółka w Anglii – Limited Company (LTD)

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

london-530055_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Anglia, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Anglii. Rejestracja firmy w Anglii nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających na terenie Królestwa , na założenie angielskiej firmy decydują się przedsiębiorcy prowadzący działalność niestacjonarną, często mieszkający na co dzień w Polsce. Zobacz post

Firma w Czechach – Rejestracja i Sprzedaż

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

czech-republic-1138633_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Republika Czeska, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Czechach. Rejestracja firmy w Czechach nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających w obszarach przygranicznych. Bardzo często na przeniesienie działalności gospodarczej do Czech decydują się firmy z centralnej Polski, a nawet Pomorza. Zobacz post

Oddział spółki zagranicznej w Polsce

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

network-1989133_640

JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Zagraniczne podmioty aby prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju coraz częściej zakładają swoje oddziały. Taka forma prowadzenia działalności ma wiele plusów szczególnie na gruncie prawa podatkowego. Niemniej w tym wpisie skupimy się na tym jak założyć oddział zagranicznej spółki lub innej osoby prawnej. Zobacz post

Członek Zarządu a Ograniczona Odpowiedzialność w Spółce

Autor: | Bez kategorii | Bez komentarzy

Czym tak właściwie jest niedookreślona w nazwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością owa “ograniczona odpowiedzialność”? Jak definiuje ją profesjonalny język doktryny prawniczej i tekstów prawnych? Czy coraz bardziej pospolite rozumienie “ograniczonej odpowiedzialności” (będące zresztą wynikiem ogólnej trywializacji pojęć), utożsamiające ją z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności, ma odzwierciedlenie w funkcjonującej rzeczywistości prawnej? Zobacz post