Spółki zagraniczne

Spółki zagraniczne

Jeżeli interesuje Państwa rejestracja spółki zagranicznej lub zakup gotowego podmiotu zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:

Anglia

Irlandia

Estonia

Łotwa

Słowacja / Czechy

USA

Dla przypomnienia, Spółki LLC i LTD są odpowiednikami polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z czym wiąże się założenie spółki za granicą i dlaczego tak bardzo warto to zrobić?

 • możliwość przeprowadzania niezwykle korzystnych optymalizacji podatkowych,
 • mniej rygorystyczne uwarunkowania kosztowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zminimalizowanie lub nawet całkowite zlikwidowanie opodatkowania,
 • brak konieczności odbywania posiedzeń zarządu w kraju, w którym spółka posiada siedzibę,
 • brak obowiązku podawania danych osobowych udziałowców do publicznej wiadomości w oficjalnych rejestrach państwowych,
 • możliwość powoływania do zarządu również osób prawnych (dla porównania w Polsce do zarządu spółki można powołać wyłącznie osoby fizyczne)
 • pełna anonimowość danych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w stabilnym i przyjaznym otoczeniu prawnym

Anglia – Spółka LTD

 • Najbardziej prestiżowa forma podmiotu gospodarczego rozpoznawanego i respektowanego na całym świecie.
 • Brak jakichkolwiek progów podatkowych
 • 19% podatku dla firm z dowolnym dochodem
 • Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000
 • Możliwość zatrudniania pracowników.
 • Możliwość otwarcia oddziału w innych krajach UE.

Pakiet rejestracyjny od 3499 zł w zależności od wybranego zakresu usług:

 • Rejestracja firmy w 24h + wpis do ewidencji (opłaty urzędowe w cenie)
 • Weryfikacja poprawności i dostępności nazwy spółki
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną
 • Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura
 • Wysyłka dokumentów rejestracyjnych spółki kurierem
 • Zgłoszenie podmiotu do Urzędu Skarbowego
 • Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS lub otwarcia rachunku bankowego w Polsce
 • Wirtualny adres na rok
 • Obsługa korespondencji

Irlandia – Spółka LTD

Spółki z  Irlandii są znane na całym świecie, podobnie jak struktura podatkowa i łatwość prowadzenia biznesu (w rankingu najlepszy kraj na świecie do prowadzenia działalności gospodarczej przez Forbes na rok 2014)

System podatkowy Irlandii jest wyjątkowo korzystny przede wszystkim z powodu stawki podatku od osób prawnych wynoszącej 12,5% w odniesieniu do wszystkich przychodów – niezależnie rodzaju prowadzonej działalności (handel lub usługi). Dzięki ostatnim działaniom podjętym przez rząd irlandzki w celu ożywienia i zwiększenia intensywności gospodarki, wszystkie irlandzkie spółki założone po 14 października 2008 roku uzyskują pełne zwolnienie z podatku przez trzy pierwsze lata działalności (np. zwolnienie z podatku od zysków wynoszące nawet 320000 €).

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności w Irlandii.

Pakiet rejestracyjny od 5499 zł w zależności od wybranych usług, a w nich m in. :

 • Rejestracja firmy w 24h + wpis do ewidencji (opłaty urzędowe w cenie)
 • Weryfikacja poprawności i dostępności nazwy spółki
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną
 • Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura
 • Wysyłka dokumentów rejestracyjnych spółki kurierem
 • Zgłoszenie podmiotu do 7 wymaganych urzędów
 • Wirtualny adres na rok
 • Obsługa korespondencji
 • Rejestracja do VAT
 • Księgowość
 • Konsultacje podatkowo-prawne
 • Nominowany dyrektor lub sekretarz
 • Otwarcie rachunku bankowego – bez konieczności wizyty w Irlandii

Estonia

 • Osaühing (OÜ), czyli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Musi mieć przynajmniej 1 udziałowca.
 • Kapitał zakładowy to minimum 2500 euro. Nie jest on jednak wymagany, jeżeli działalność firmy nie wymaga kapitału do jej prowadzenia.
 • Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki.
 • Wymagany jest zarząd, a członkowie zarządu nie muszą być założycielami.
 • nie przewiduje opodatkowania dochodów spółek aż do momentu dystrybucji zysków, tzw ‘’reinswestycja zysków”
 • jest łącznikiem między państwami CEE a państwami nordyckimi,
 • jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,

Ceny spółek z aktywnym VAT-EU w zależności od stażu spółki - od 3499 EUR

W cenie zakupu spółki:

 • zawarta jest opłata notarialna, sądowa
 • przesyłka elektroniczna dokumentów
 • przesyłka dokumentów drogą pocztową do klienta

Dodatkowo oferujemy:

 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • apostille wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku bankowego w Polsce lub za granicą
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Łotwa

Łotwa jest krajem członkowskim UE, a łotewski rząd zachęca zagranicznych przedsiębiorców oferując im niski CIT, dywidendy bez podatku i specjalne strefy ekonomiczne. Rejestracja spółki na Łotwie nie zajmuje więcej niż 3 dni.

Stawka podatku wynosi  15%, dla mikroprzedsiębiorców 9%.

Rezydencja: Spółka uzyskuje rezydencję łotewską na podstawie wpisu do Reje­stru Spółek.

Rezydenci – podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nierezydenci – podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od docho­dów osiąganych ze źródeł położonych na Łotwie.

 • umożliwia najkorzystniejsze tworzenie reżimów holdingowych w UE,
 • brak obowiązku opodatkowywania dywidend z obszarów poza UE/EOG ( z wyjątkiem jurysdykcji wpisanych na zakazaną listę)
 • bardzo atrakcyjny system opodatkowania małych przedsiębiorców ( 9% lub 11% obrotu),
 • dzięki powszechnej znajomości języka rosyjskiego, jest oknem na państwa WNP,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,

Oferujemy możliwość zakupu gotowych spółek z Łotwy zarejestrowanych jako czynny płatnik podatku VAT-EU

Ceny spółek z aktywnym VAT-EU w zależności od stażu spółki od 3499 EUR

W cenie zakupu spółki:

 • zawarta jest opłata notarialna, sądowa
 • przesyłka elektroniczna dokumentów
 • przesyłka dokumentów drogą pocztową do klienta

Dodatkowo oferujemy:

 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • apostille wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku bankowego w Polsce lub za granicą
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Czechy – Spółka S.R.O.
Słowacja – Spółka S.R.O.

Odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. jest w Czechach i na Słowacji  oznaczenie s.r.o. . Najbardziej popularne spółki do zakupu to spółki “ready made”, spowodowane jest to tym , że koszty zakupu gotowych podmiotów są prawie takie same jak założenie nowej spółki, przy czym głównym plusem ready-made spółki jest, iż można działać w imieniu spółki już w dzień zakupu.

W spółkach Czeskich wymagane są dwa stanowiska : wspólnik oraz dyrektor, może je stanowić ta sama osoba w przypadku spółek jednoosobowych. Dyrektor jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

Podatki w Czechach/Słowacji:

 • Podatek dochodowy osób prawnych – 19% / Słowacja 22%
 • Podatek VAT – 21% / Słowacja 20%
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15% / Słowacja 19% i 25%
 • Podatek u źródła od dywidend – 15% / Słowacja 7%

W ramach współpracy z naszymi Czeskimi i Słowackimi partnerami oferujemy szeroką ofertę na sprzedaż spółek s.r.o. :

 • sprzedaż gotowych spółek z aktywnym VAT EU
 • rejestracja działalności jednoosobowych oraz spółek
 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • doradztwo podatkowo prawne
 • rejestracja pojazdów z możliwością odliczania 100% VAT (zajmujemy się wszystkimi koniecznymi procedurami)

Istnieje możliwość zawierania umów sprzedaży spółek na terenie Polski lub w Czechach, oferujemy również spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności za pomocą spółki w Czechach lub Słowacji.

Osoby zainteresowane zakupem samochodu w Czechach lub Słowacji zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania szczegółowej oferty i przebiegu procedur.

USA – Spółka LLC

Spółka w USA to prestiżowa oraz bezpieczna forma prowadzenia działalności gospodarczej rozpoznawalna na całym świecie. Kluczową korzyścią posiadania działalności w Delaware to możliwość całkowitego oddzielenia majątku prywatnego od majątku Spółki. Spółki w Delaware tworzone są głównie z myślą o ochronie kapitalu lub prowadzeniu działalności poza USA.

Stan Delaware jest bardzo popularnym miejscem rejestracji spółek ze względu na przyjazne i liberalne prawo gospodarcze oraz podatkowe.Przedsiębiorcy uzyskujacy dochody poza USA zwolnieni są z podatku dochodowego oraz nie mają obowiązku posiadania statusu rezydenta.

Najważniejszą cechą spółek LLC jest to, że wspólnicy i dyrektorzy są powoływani anonimowo, prawo stanu Delaware nie podaje do publicznej wiadomości danych inwestorów i przedsiębiorców.

Oferujemy bogaty pakiet rejestrowy (od 9000 zł) :

 • powołanie spółki LLC w stanie Delaware w ciągu 7 dni roboczych
 • sprawdzenie dostępności nazwy
 • udostępnienie adresu wirtualnego
 • usługi agenta rejestrowego
 • ustanowienie pełnomocników spółki do reprezentacji podmiotu za granicą
 • pełna anonimowość wspólników,dyrektorów spółki
 • notarialne poświadczenie dokumentów rejestrowych
 • apostille dokumentów spółki
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów – konieczne do prowadzenia interesów spółki w Polsce i za granicą
 • możliwość otwarcia rachunku bankowego w polskich bankach

Raje podatkowe / spółki typu offshore:

Oferujemy zakładanie spółki w takich jurysdykcjach jak:

 • Wyspy Marshalla
 • Hong Kong
 • Labuan/Malezja
 • Gibraltar
 • Belize
 • Wyspy Cooka

Zalety spółek offshore:

 • mogą posiadać konto bankowe w dowolnym kraju świata,
 • mają możliwość wystawiania faktur w języku polskim oraz walucie PLN,
 • podlegają kontroli wyłącznie przez kraje macierzyste,
 • nie podlegają jurysdykcji polskich sądów i instytucji,
 • podlegają zdecydowanie bardziej liberalnej polityce rozwoju przedsiębiorstw
 • pełna anonimowość wspólników/dyrektorów
 • zabezpieczenie kapitału i majątku spółki

http://ltd-solutions.pl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_exclamation.svg

Co zrobić, aby utrzymać całkowitą anonimowość w spółkach offshore?

Wiele jurysdykcji zapewnia pełną anonimowość na dokumentach rejestrowych

W przypadku kiedy dany obszar nie oferuje pełnej anonimowości wystarczy powołać dyrektora nominalnego lub akcjonariusza nominalnego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 666 303 520

biuro@ltd-solutions.pl