Wybór PKD dla spółki – na co uważać?

Autor: Styczeń 19, 2017Porady

law-1898963_640

Jakie działalności nie możemy prowadzić w formie spółki z o.o., czyli jakich kodów PKD nie może zawierać umowa spółki???

Konstruując umowę spółki z o.o. należy określić przedmiot jej działalności za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. W przypadku zamieszczenia niektórych z nich, sąd rozpatrując wniosek o założenie spółki, może go odrzucić co znacznie wydłużyć proces rejestracji spółki. Do ww. kodów należą:

  • 64.11.Z – Działalność banku centralnego
  • 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie
  • 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
  • 65.20.Z – Reasekuracja
  • 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  • 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
  • 99.00.Z – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Problem możemy napotkać także, gdy w umowie naszej spółki znajdzie się kod 69.10.Z Działalność prawnicza.

Spółki gotowe do sprzedaży

B2B CONNECTIONS Sp. z o.o.
KRS: 0000638851
Cena 2400zł

ARCANIA GROUP LTD
KRS: spółka LTD (UK)
Cena 5000zł

WTC (Work Travel Center) Sp. z o.o.
KRS: 0000546988
Cena 7000zł

TREVISTA Sp. z o.o.
KRS: 0000540961
Cena 7000zł

CIM Sp. z o.o.
KRS: 0000514438
Cena 8500zł

STRADOPOL Sp. z o.o.
KRS: 0000499103
Cena 8000zł