Monthly Archives

Styczeń 2018

Bitcoin – innowacyjna i niezależna e – waluta

By | Bez kategorii

Nie ulega wątpliwości, iż jednym z przełomowych osiągnięć XXI w. stała się tzw. „ e – waluta”, nazywana zamiennie „walutą wirtualną” czy też „walutą Internetu” – w obrocie znana jako „Bitcoin”. Możliwość posługiwania się nią jako środkiem płatniczym jest przez niektórych określana mianem rewolucji gospodarczej. Bitcoin powstał w 2009 r. przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Read More

Zmiany w podatku CIT – Spółki z o. o.

By | Bez kategorii

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najważniejsze zmiany

O czym była już mowa w artykule poprzednim, prawo podatkowe charakteryzuje bardzo duża dynamika zmian. Gdyby zechcieć prześledzić historię nowelizacji ustaw podatkowych, nie ma takiego roku, które byłoby wolne od modyfikacji.

Przedsiębiorcy powinni zatem śledzić przepisy ich dotyczące, gdyż zgodnie z zasadą ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi oraz nikogo nie usprawiedliwia. W orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, iż przedsiębiorca w ramach „należytej staranności”, która często implikuje takie bądź inne skutki prawne, obowiązany jest między innymi do znajomości przepisów prawa, w szczególności zaś znajomości treści aktów normatywnych bądź ich części, które są związane z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zadośćuczynieniu ich powinnościom, poniżej w wielkim skrócie i uproszczeniu przedstawione zostaną zmiany przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Read More