Monthly Archives

Wrzesień 2018

Gotowe Spółki w Bułgarii – dlaczego się opłaca?

By | Bez kategorii

Bułgaria stała się atrakcyjną destynacją w Europie przez najniższy podatek od osób prawnych, który wynosi 10%.

Najważniejsze informacje:

  • Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Bułgarii.
  • Standardowe wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Do celów księgowych amortyzacja może być kalkulowana metodą liniową, progresywną lub degresywną.
  • Straty mogą być odliczane od przychodu przez następne 5 lat.
  • Zyski kapitałowe są tak samo opodatkowane jak dochody (10%).

Read More