Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Republika Czeska, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Czechach. Rejestracja firmy w Czechach nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających w obszarach przygranicznych. Bardzo często na przeniesienie działalności gospodarczej do Czech decydują się firmy z centralnej Polski, a nawet Pomorza. Decyzja o rejestracji firmy w Czechach jest bardzo często podyktowana atrakcyjnymi ulgami podatkowymi, względną bliskością kraju ojczystego oraz licznymi programami wsparcia dla małych i średnich firm. Dużym plusem jest również przynależność Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, która umożliwia swobodny przepływ towarów i usług. Założenie firmy w Czechach, szczególnie w formie odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się z wieloma korzyściami, o których dostępności w Polsce możemy póki co tylko pomarzyć. Przykładowo, można tutaj wymienić transakcje związane z zakupem pojazdów dla spółki czeskiej. Jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności spółki s. r. o. przedsiębiorcy przysługuje pełen zwrot zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu zakupu oraz całkowity zwrot podatku VAT – zarówno od zakupu, jak i eksploatacji pojazdu!

Dlaczego warto założyć firmę w Czechach?

Po właściwej pod względem formalnym rejestracji spółki na terenie Czech przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na:

 1. łatwiejsze zdobywanie koncesji i zezwoleń na handel towarami,
 2. mniejszą biurokrację,
 3. dużo niższe niż w Polsce stawki podatkowe (15% od osób fizycznych, 19% od osób prawnych, 21% i 15% VAT przy dużo wyższej wolnej kwocie od podatku, 15% od dywidendy)
 4. ubezpieczenie społeczne i zdrowotne uzależnione od dochodu przedsiębiorcy,
 5. brak kas fiskalnych,
 6. wysoki poziom komunikacji elektronicznej z administracją i urzędami na wszystkich szczeblach,
 7. liczne ulgi i dotacje,
 8. brak podwójnego opodatkowania (na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1993 r.),
 9. minimalne wymogi związane ze sprawozdawczością podatkową.

 

Co niezwykle istotne, w trakcie procedury rejestracji spółki w Czechach przedsiębiorcy i właściciele firm czeskich traktowani są według zasady domniemania niewinności, a zamiast wysokich kar i mandatów, instytucje kontrolne w pierwszej kolejności nakładają wyłącznie upomnienia i pouczenia.

W wielkim uproszczeniu prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach to brak męczących kontroli i wysokich podatków!

Proces rejestracji spółki w Czechach w praktyce trwa od dwóch do czterech tygodni.

Warto podkreślić, iż to właśnie czeska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným – s.r.o.), podobnie jak w Polsce, jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej spośród wszystkich spółek prawa handlowego funkcjonujących w obrocie prawnym Republiki Czeskiej. Od 2014 r. w czeskim prawie handlowym zaszło wiele nowelizacji, mających na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach w tej formie prawnej. Jedną z istotnych zmian, które wniosła ustawa jest obniżenie kapitału zakładowego wymaganego do założenia czeskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 1 Korony Czeskiej.

Firma spółki czeskiej musi obligatoryjnie zawierać nazwę formy prawnej „společnost z ručením omezením” lub jej skrót „spol. s r.o.“, ewentualnie „s.r.o.“. Co niezwykle istotne, od 2014 r. spółki czeskiego prawa handlowego nie są zobowiązane do tworzenia funduszu rezerwowego, którego celem jest pokrycie ewentualnych strat.

Procedura rejestracji spółki s. r. o. w Czechach sprowadza się do następujących elementów:

 1. zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego ( prawo czeskie umożliwia zawarcie spółki s. r. o. wszystkim osobom fizycznym i prawnym w maksymalnej liczbie 50 wspólników ) podpisanej przez wszystkich założycieli;
 2. wniesienie kapitału zakładowego (symboliczna wysokość 1 Korony Czeskiej – ok. 16 gr);
 3. uzyskanie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. wpisanie spółki do czeskiego rejestru handlowego – wniosek o wpis czeskiej spółki s. r. o. powinien być złożony w ciągu 90 dni od podpisania umowy spółki bądź zawiązania aktu założycielskiego;
 5. rejestracja spółki w czeskim urzędzie skarbowym.  

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż cały proces rejestracji firmy w Czechach, który w efekcie prowadzi do założenia spółki i możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Czechach  jest odmienny od procedury rejestracji spółek funkcjonującej w polskim porządku prawnym, wymagającym szczegółowej i fachowej wiedzy z zakresu czeskiego prawa handlowego. Wykonanie wszystkich czynności rejestracyjnych warto więc oddać w ręce profesjonalistów.

 

 

napisany przez

LTD Solutions

Jesteśmy doświadczoną kancelarią finansową, która od wielu lat zajmuje się obrotem spółek komandytowych z o.o. oraz akcyjnych. Pomagamy naszym klientom założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą. Oferujemy również wsparcie w kwestii prowadzenia księgowości czy otwarcia konta bankowego — także poza granicami Polski.