Skip to main content
Spółki

Spółka z o.o. / charakterystyka formy prawnej

By 18 listopada 20166 września, 2021No Comments

business-2042319_640

Już od początku XXI wieku, największą popularnością spośród wszystkich dostępnych na rynku spółek prawa handlowego cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w obrocie gospodarczym przyjmują najczęściej postać skrótową – sp. z o. o. bądź spółka z o. o.  Ich liczba (dane z roku 2014) przekracza w naszym kraju trzysta siedemnaście tysięcy, co stanowi przeszło 80% liczby wszystkich spółek zarejestrowanych w Polsce.  Ciężko mówić więc tutaj o przypadkowej popularności, niemającej jakiegoś solidnego uzasadnienia. Zdecydowanie spółki z o. o. cieszą się tą nieustającą sławą z jakichś ściśle określonych powodów.

Rozważmy zatem jakie korzyści niesie ze sobą prowadzenie działalności w tej sławetnej i rozchwytywanej formie.

Należy zacząć od tego, że już sam proces tworzenia tego legislacyjnego tworu przedstawiał się odmiennie od pozostałych spółek. Spółka z o. o. jest tzw. sztucznym tworem ustawodawczym, mającym na celu realizację stricte pragmatycznych założeń.

Ustawodawca miał na celu połączenie w jednej formie:

 1. korzyści płynących z oddzielenia majątków osobistych wspólników od majątku spółki,
 2. elementów dotychczas charakterystycznych wyłącznie dla spółek osobowych.

Spółka z o. o. jest więc pewnego rodzaju hybrydą na gruncie prawa handlowego, łączącą w sobie najlepsze cechy spółek osobowych i kapitałowych.

O jakich cechach mowa?

 

 • Brak nadmiernego formalizmu – liberalizacja rozmaitych formalnych wymogów daje wspólnikom szeroki zakres swobody w kształtowaniu jej struktury czy sposobu funkcjonowania.
 • Stosunkowo niska kwota kapitału zakładowego 5000 zł daje możliwość rozpoczęcia działalności. Warto zaznaczyć, iż do rozpoczęcia działalności w formie spółki akcyjnej potrzebny jest kapitał zakładowy o wartości co najmniej 100 000 złotych.
 • Możliwość utworzenia spółki w każdym prawnie dopuszczalnym celu.
 • Możliwość spełnienia także inne celów niż gospodarcze. Spółkę z o. o. można założyć do realizacji zadań niezarobkowych.
 • Oddzielenie majątku wspólników od majątku spółki, co wiąże się z brakiem odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Majątek spółki nie może stanowić przedmiotu egzekucji mającej zaspokoić osobistego wierzyciela wspólnika. Jest bowiem całkowicie odrębną masą majątkową.
 • Prawo wydawania wiążących zaleceń zarządowi przez zgromadzenie wspólników w kwestiach związanych z prowadzeniem spraw spółki.
 • Możliwość uczestnictwa spółki z o. o. w innych spółkach prawa handlowego. Spółka z o.o. może ograniczyć swoją aktywność do wniesienia wkładów do innej spółki kapitałowej, której będzie wspólnikiem, co łączy się z uzyskiwaniem dodatkowych dochodów.
 • Możliwość założenia spółki z o.o. przy zastosowaniu techniki teleinformatycznej, co uwalnia wspólników od konieczności formułowania tekstu umowy spółki oraz umożliwia jej szybkie zgłoszenie do KRS.
 • Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. – ten ewenement na gruncie prawa spółek kapitałowych ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom samodzielne i indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie pozwalającej na ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz płacenie niższych podatków.
 • Brak konieczności płacenia ZUS- u z tytułu posiadanych udziałów – ta wyjątkowo atrakcyjna zaleta nie dotyczy wyłącznie spółki jednoosobowej. W takim przypadku ZUS traktuje nas analogicznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.