Skip to main content
Strona główna » Blog o sprzedaży spółek i ich prawach » Porady » Dlaczego warto prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Porady

Dlaczego warto prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

By 21 września 2016No Comments

Główny Urząd Statystyczny podaje, iż niezmiennie od wielu lat największą popularnością spośród wszystkich spółek prawa handlowego, cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich liczba (dane z roku 2014) przekracza w naszym kraju trzysta siedemnaście tysięcy (jeśliby zsumować wszystkie pozostałe spółki prawa handlowego, to stanowią one jedynie 20% liczby  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – 64 828). Ciężko mówić więc tutaj o przypadkowej popularności, niemającej jakiegoś solidnego uzasadnienia. Zdecydowanie spółki z o. o. cieszą się tą nieustającą sławą z jakichś ściśle określonych powodów. Rozważmy zatem jakie korzyści niesie ze sobą prowadzenie działalności w tej sławetnej formie.

Należy zacząć od tego, że już sam proces tworzenia tego legislacyjnego tworu przedstawiał się odmiennie niż w przypadku pozostałych spółek. Dotychczas powstawały bowiem wyłącznie z potrzeby usankcjonowania zastanej praktyki. Spółka z o. o. jest natomiast tzw. sztucznym tworem ustawodawczym, opiera się na jakichś z góry przyjętych celach i założeniach. Ustawodawca od początku zamierzał połączyć korzyści płynące z oddzielenia majątków osobistych wspólników od majątku spółki z pewnymi elementami charakterystycznymi dla spółek osobowych. Spółka z o. o. jest więc pewnego rodzaju hybrydą na gruncie prawa handlowego i łączy w sobie najlepsze cechy spółek osobowych i kapitałowych.

O jakich cechach mowa?

Brak nadmiernego formalizmu jest zdecydowanie jednym z plusów prowadzenia działalności w tej formie. Liberalizacja rozmaitych formalnych wymogów daje wspólnikom szeroki zakres swobody w kształtowaniu jej struktury czy sposobu funkcjonowania.

Stosunkowo niska kwota kapitału zakładowego 5000 zł daje możliwość rozpoczęcia działalności. Warto zaznaczyć, iż do rozpoczęcia działalności w formie spółki akcyjnej potrzebny jest nam kapitał zakładowy o wartości co najmniej 100 000 złotych.

Możliwość utworzenia spółki w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Spółka z o.o. może mieć do spełnienia także inne cele, niż gospodarcze. Można ją założyć także do realizacji zadań niezarobkowych.

Majątek wspólników oddzielony jest całkowicie od majątku spółki, co wiąże się z brakiem odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.  Majątek spółki nie może także stanowić przedmiotu egzekucji mającej zaspokoić osobistego wierzyciela wspólnika. Jest bowiem całkowicie odrębną masą majątkową.

Prawo wydawania wiążących zaleceń zarządowi przez zgromadzenie wspólników w kwestiach związanych z prowadzeniem spraw spółki.

Możliwość uczestnictwa w innych spółkach. Spółka z o.o. może bowiem ograniczyć swoją aktywność wyłącznie do wniesienia wkładów do innej spółki kapitałowej, której będzie wspólnikiem, co łączy się z uzyskiwaniem dochodów.

Możliwość założenia spółki z o.o. przy zastosowaniu techniki teleinformatycznej uwalnia wspólników od konieczności formułowania tekstu umowy spółki oraz umożliwia jej szybkie zgłoszenie do KRS.

      

Leave a Reply