Skip to main content

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i wątpliwościom naszych klientów co do najbardziej adekwatnej, korzystnej, dogodnej, a przede wszystkim wygodnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, postanowiliśmy przedstawić Państwu szereg argumentów przemawiających za najdogodniejszym rozwiązaniem, które pozwoli zagranicznemu klientowi założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób szybki, pozbawiony szeregu formalności, a przede wszystkim nie wiążący się z koniecznością osobistej wizyty tudzież stawiennictwa w Polsce. Jakie są możliwości założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oferowanych przez naszą Kancelarię?

Gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla obcokrajowca

Rozwiązanie to, nie bez powodu plasuje się pod nr 1. na naszej liście możliwych rozwiązań nabycia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby nabyć taką gotową spółkę i rozpocząć działalność gospodarczą niemalże od zaraz, wystarczy bowiem:

  • skontaktować się z nami (rzecz jasna również poprzez wiadomość e-mail tudzież telefon) oraz omówić szczegóły dotyczące przyszłej transakcji, w szczególności w zakresie Państwa preferencji i życzeń dotyczących konkretnych parametrów już gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  • wysłać (choćby przy pomocy wiadomości e-mail) szereg dokumentów, enumeratywnie i szczegółowo wymienionych przez doradcę naszej Kancelarii,
  • udać się do notariusza w celu zawarcia umowy sprzedaży udziałów wybranej przez Państwa, już gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy tym obowiązek osobistego stawiennictwa u notariusza dotyczy wyłącznie osób, które zostały wybrane przez Państwa na członków zarządu spółki, w dodatku tylko tych umocowanych do jej reprezentowania;
  • ostatnim krokiem będzie już tylko dokonanie stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz wszelkie formalności z tym związane, Kancelaria Finansowa LTD Solutions bierze na siebie, odciążając Państwa od szeregu czynności dokonywanych już bezpośrednio przed Sądem rejestrowym. 

A zatem czynności zmierzające do zakupu gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są przy pomocy naszej Kancelarii ograniczone niemalże do tego samego stopnia, jak odpowiedzialność samej spółki! 😉 Wystarczy zadzwonić, dokonać wyboru jednej z gotowych spółek, a następnie dokonać formalności przed notariuszem i sądem, które w zdecydowanej mierze Kancelaria dokona za Państwa. 

Zakup takiej gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwoli zatem Państwu zaoszczędzić cenny czas oraz wyeliminuje konieczność osobistego stawiennictwa w Polsce. Można tylko dodać, że taka gotowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pełni zarejestrowana, posiada REGON, NIP, numer KRS oraz VAT-UE. Każda z gotowych spółek jest ponadto optymalnie skonfigurowana, by nie wymagała nieustanego dokonywania zmian, co wiąże się przecież z dodatkowymi kosztami. Decydując się na nabycie gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć Państwo pewność, że została ona prawidłowo zarejestrowana, posiada wszelkie niezbędne dokumenty rejestrowe i daje możliwość praktycznie natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla obcokrajowca „szyta na miarę”

To również niezwykle wygodne i szybkie rozwiązanie, które różni się od zakupu gotowej spółki jedynie tym, że przy naszej pomocy, dokonują Państwo rejestracji nowego podmiotu, wskazując konkretne parametry i wytyczne, tak co do nazwy spółki, miejsca siedziby spółki, czy przedmiotu działalności spółki w zakresie kodów PKD oraz wszelkich innych danych. A zatem, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w tej opcji „szyta dla Państwa na miarę”, zgodnie z podanymi kryteriami. Tutaj nie ma konieczności dokonywania zmian już zarejestrowanego podmiotu (za wyjątkiem zmian udziałowców), wchodzącego w skład naszej bazy gotowych spółek, tylko spółka taka powstaje od zera, zgodnie z przekazanymi parametrami. Rzecz jasna, by takie rozwiązanie miało sens i przysporzyło Państwu korzyści poprzez uniknięcie osobistego stawiennictwa w Polsce i konieczności dokonywania szeregu formalności (wyrobienia numeru PESEL i EPUAP), początkowo spółka o wskazanych przez Państwa parametrach zostaje nabyta na rzecz innych podmiotów, następnie, jak przy zakupie gotowej spółki, dokonana zostanie przed notariuszem transakcja sprzedaży udziałów tej spółki już na wskazane przez Państwa osoby. Rozwiązanie to jest korzystne w sytuacji, gdy nie potrzebują Państwo spółki z konkretnym stażem czy wypracowaną historią bilansową, choćby w zakresie osiąganych przez spółkę zysków czy strat.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez obcokrajowca

To rozwiązanie jest naszym zdaniem najmniej korzystne, ponieważ wymaga z Państwa strony szeregu osobistych i czasochłonnych działań. Aby obcokrajowiec mógł założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest bowiem posiadanie przez niego nr PESEL oraz EPUAP, których uzyskanie wiąże się często z szeregiem karkołomnych czynności, a w pewnych sytuacjach nawet z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w Polsce. Nie należy też tracić z pola widzenia faktu trwającej pandemii, która znacznie utrudnia osobisty przyjazd do Polski. Nasza praktyka każe też aktualnie wziąć pod uwagę trwającą wciąż niewydolność urzędów i sądów, spowodowaną koniecznością pracy rotacyjnej lub zdalnej przez urzędników państwowych. Dodatkowo, na stronie urzędów można odczytać szereg komunikatów o prowadzeniu bezpośredniej obsługi wyłącznie względem klientów wcześniej umówionych. Warto podkreślić, że uzyskanie numeru PESEL z urzędu jest możliwe wyłącznie w sytuacji zameldowania się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Rzecz jasna, aby go uzyskać, należy uprzednio się zameldować, wykazując potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu, którym może być jedynie umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W sytuacji braku zameldowania, należy zaś złożyć stosowny wniosek o nadanie numeru PESEL. Przy tym we wniosku tym należy obligatoryjnie wskazać podstawę prawną, z której wynika ten obowiązek. Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może wystąpić pełnomocnik, jednak wówczas do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Jak wynika z powyższego, uzyskanie numeru PESEL może okazać się czasochłonne, nadto wymaga dokonania całego szeregu żmudnych formalności. Aktualny czas oczekiwania na nadanie nr PESEL dla obcokrajowca wynosi nawet do kilku tygodni. W przypadku ubiegania się o EPUAP trzeba mieć dodatkowo na uwadze konieczność jego późniejszego potwierdzenia celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy. Można tego dokonać wyłącznie poprzez osobiste stawiennictwo w polskim urzędzie, względnie w dowolnie wybranym konsulacie RP, co wiąże się jednak z ryzykiem wyznaczenia odległego terminu i późniejszego długiego oczekiwania na załatwienie sprawy.  

Naszym zdaniem, w obliczu tak łatwej i odformalizowanej możliwości nabycia przez obcokrajowca gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, względnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „szytej na miarę” rozwiązanie nr 3 jawi się zdecydowanie jako przerost formy nad treścią i w praktyce może prowadzić do wielu komplikacji. 

A zatem zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty zakupu gotowych spółek, pozostając jednak otwarci na kompleksową pomoc także przy wyborze ostatniego z wariantów, umożliwiającego nabycie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez jej założenie bezpośrednio przez obcokrajowca.  

Dowiedz się więcej o rejestracji spółek!

Leave a Reply