Skip to main content
Strona główna » Blog o sprzedaży spółek i ich prawach » Aktualności » JPK – nowy obowiązek dla Spółek z o.o.
Aktualności

JPK – nowy obowiązek dla Spółek z o.o.

By 11 stycznia 20186 września, 2021No Comments

   

Już jakiś czas temu do publicznej wiadomości podano informacje o doniosłych zmianach w regulacjach dotyczących JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego, wprowadzonego ustawą z 2015 roku, a powstałego w celu usprawnienia administracji skarbowej.

Pod pojęciem Jednolitego Pliku Kontrolnego kryją się wszelkie księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych (koniecznie w odpowiednim formacie), które przedsiębiorca ma obowiązek udostępnić na żądanie organu podatkowego. Mówiąc językiem bardziej praktycznym, JPK jest pewną bazą danych, zawierającą informacje o wszystkich operacjach gospodarczych przedsiębiorcy zaistniałych w jakimś konkretnym czasie. Cytując wypowiedź Zbigniewa Wilińskiego, „JPK VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy prowadzili w formie papierowej bądź elektronicznej. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który docelowo będzie funkcjonował wśród wszystkich podatników w jednolity sposób”.

W nowym ujęciu obowiązek comiesięcznego rozliczania w powyższym kształcie obejmie również najmniejsze podmioty gospodarcze, czyli tzw. mikroprzedsiębiorców, w efekcie czego, od 1 stycznia 2018 obowiązkiem raportowania ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w postaci JPK zostanie objętych aż 1,6 mln przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że dotychczas jedynie duże, średnie i małe przedsiębiorstwa były objęte powyższym obowiązkiem.

Z wypowiedzi byłego wiceministra finansów, aktualnego zastępcy szefa KAS Pawła Cybulskiego, zapadłej podczas konferencji pt. „Korzyści dla przedsiębiorców z wprowadzenia JPK” wynika, iż celem Ministerstwa Finansów jest polepszenie sytuacji przedsiębiorców i wzmocnienie uczciwej konkurencji. Idea rozszerzenie stosowania JPK na mikroprzedsiębiorców ma pomóc w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczeniu liczby kontroli ze strony służb skarbowych.

Co istotne dla tych wszystkich przedsiębiorców, których obowiązek od stycznia dopiero obejmie,  resort finansów zachęca do próbowania i testowania JPK już teraz. Organy administracji rządowej chcą, by mikroprzedsiębiorcy jak najszybciej nauczyli się przesyłać plik JPK, gdyż umożliwi to znacznie szybszy zwrot podatku (nawet o 35 dni). Urzędnicy zaznaczają jednak, iż dotyczyć to będzie wyłącznie rozliczeń za ostatni kwartał 2017 roku, czyli miesiące październik, listopad i grudzień. Mikroprzedsiębiorcy staną przed możliwością sprawdzenia (z pewnym wyprzedzeniem), czy ich rozliczenie złożone jest we właściwy sposób. Organy administracji rządowej zapewniają ponadto, że Ci wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK VAT – patrz tutaj – www.jpk.mf.gov.pl, a także dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Warto wiedzieć, iż Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową przygotowały kampanię informacyjną na temat JPK VAT, co wkrótce szeroko nagłośnią media.

Podsumowując JPK

Z ważnych informacji praktycznych, ta nowa, uproszczona struktura JPK VAT w znaczny sposób ograniczy liczbę obowiązkowych pól do wypełnienia. Uporządkowane zostanie oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres rozliczeniowy. Łatwiejszy i znacznie sprawniejszy ma być również kontakt z administracją skarbową, między innymi poprzez umieszczenie dodatkowego, acz nieobowiązkowego pola „adres e-mail” w danych nagłówkowych. Wysłanie powiadomienia drogą elektroniczną pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez żadnych konsekwencji, a co ważniejsze bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym.

Co tyczy się kwestii odpowiedzialności karno – skarbowej, należy podkreślić, iż przedsiębiorcy poniosą takową w sytuacji odmowy lub niewłaściwego przekazania JPK. I tak, w zależności od wagi czynu zabronionego odpowiedzą albo za wykroczenie albo przestępstwo. Dla ustalenia wysokości kary finansowej nie bez znaczenia pozostaną również sposób dokonania czynu, motywy sprawcy, stopień społecznej szkodliwości czynu zabronionego, a także możliwości zarobkowe i sytuacja finansowa sprawcy.

Artykuł opracowano na podstawie informacji powziętych ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

apl. radc. Hanna Elżbieta Błaszczyk