Skip to main content
Strona główna » Blog o sprzedaży spółek i ich prawach » Porady » Oddział spółki zagranicznej w Polsce
Porady

Oddział spółki zagranicznej w Polsce

By 31 stycznia 2017No Comments

network-1989133_640

JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Zagraniczne podmioty aby prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju coraz częściej zakładają swoje oddziały. Taka forma prowadzenia działalności ma wiele plusów szczególnie na gruncie prawa podatkowego. Niemniej w tym wpisie skupimy się na tym jak założyć oddział zagranicznej spółki lub innej osoby prawnej.

ODDZIAŁ SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ – UTWORZENIE

Utworzenie oddziału należy zacząć od sprawdzenia aktu założycielskiego, umowy lub statutu aby ustalić czy utworzenie oddziału zostało tam w ogóle przewidziane, jak również który organ jest upoważniony do utworzenia oddziału.

W kolejnym kroku podejmujemy odpowiednią uchwałę o utworzeniu oddziału. Poniżej najistotniejsze punkty jakie powinna zawierać uchwała:

 • nazwę oddziału, która powinna składać się z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz
  z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów ,,oddział w Polsce”,
 • siedzibę oddziału,
 • przedmiot działalności oddziału, który powinien odpowiadać wyłącznie zakresowi przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego,
 • osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
 • określenie czy oddział może zatrudniać pracowników.

ODDZIAŁ SPÓŁKI – REJESTRACJA

Jak już podjęliśmy uchwałę o utworzeniu oddziału, to możemy przejść do kolejnego kroku jakim jest złożenie wniosku do rejestrację.

Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 500 zł oraz dodatkowo należy uiścić 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ramach wniosku o rejestrację oddziału spółki składamy formularze KRS-W10, KRS-WJ, KRS-WK, KRS-WM.

Do wniosku należy załączyć:

 • uchwałę o powołaniu oddziału
 • poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału
 • odpisy aktu założycielskiego, umowy lub statutu przedsiębiorcy zagranicznego
  wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • odpis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców dotyczący przedsiębiorcy zagranicznego
  wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski

Zakładanie oddziału nie odbywa się w trybie S24 i na wpis oddziału możemy chwilę poczekać. Warto podkreślić iż wpis oddziału wymaga przeanalizowania wielu dokumentów, często z krajów o innych systemach prawnych.

URZĄD SKARBOWY

Zarejestrowany oddział nie będzie posiadał NIP. Zagraniczny przedsiębiorca aby móc rozpocząć działalność będzie musiał zatem jeszcze uzyskać NIP i rejestrację do VAT.

Jeśli uznajemy oddział za pracodawcę to powinniśmy złożyć formularz NIP-8 do odpowiedniego urzędu skarbowego. Urząd ten nada NIP i prześle tę informację do sądu rejestrowego, który z kolei wpisze NIP z urzędu. Tak więc, o nadaniu NIP oddziałowi jako pracodawcy najszybciej dowiemy się z rejestru przedsiębiorców.

NIP ten jednak nie posłuży oddziałowi na potrzeby podatku VAT. W tym przypadku bowiem to nie oddział rejestruje się do VAT, ale zagraniczny przedsiębiorca.

Zagraniczny przedsiębiorca powinien złożyć NIP-2 i VAT-R do odpowiednio urzędu skarbowego.

Może się zdarzyć że urząd skarbowy będzie wymagał od zagranicznego przedsiębiorcy dokumentów założycielskich, odpisu z właściwego rejestru czy też zaświadczenia z właściwego organu podatkowego o NIP i rejestracji do VAT. Oczywiście wraz z tłumaczeniem. Dodatkowo urząd skarbowy może wymagać złożenia odpowiednich oświadczeń.

Warto zauważyć iż generalnie przedsiębiorca zagraniczny spoza Unii Europejskiej powinien posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Tak uzyskany przez zagranicznego przedsiębiorcy NIP posłuży oddziałowi dla potrzeb rozliczeń w VAT.

W przypadku pytań o założenie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy prosimy o kontakt.

 

radca prawny i doradca podatkowy Arkadiusz Szczesiak