Spółki zagraniczne

Spółki zagraniczne

Jeżeli interesuje Państwa rejestracja spółki zagranicznej lub zakup gotowego podmiotu zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:

Anglia

Irlandia

Estonia

Łotwa

Słowacja / Czechy

USA

Dla przypomnienia, Spółki LLC i LTD są odpowiednikami polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprzedaż spółek zagranicznych

W ofercie LTD Solutions posiadamy gotowe spółki zagraniczne z takich krajów jak Anglia, Irlandia, Estonia, Łotwa, Słowacja, Czechy oraz USA. Rejestrowanie spółki za granicą to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, jak i na obszarze innych regionów świata. Nasza oferta obejmuje zakładanie i sprzedaż spółek zagranicznych z niezbędną dokumentacją.

Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek

Każdemu inwestorowi, któremu zależy na kupnie zagranicznej spółki ze stażem lub posiadającej pewną historię, oferujemy gotowe spółki. Wszystkie oferowane przez nas spółki zagraniczne z VAT EU lub bez aktywnego VAT-u zostały gruntownie zweryfikowane w celu upewnienia się, że nie posiadają żadnych zobowiązań skarbowych lub firmowych.

Prowadzimy sprzedaż gotowych spółek m.in. z Łotwy, Estonii, Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych. To bardzo atrakcyjne miejsca lokowania kapitału, które są coraz częściej wybierane również przez polskich przedsiębiorców.

Wszystkie znajdujące się w naszej ofercie zagraniczne spółki ze stażem lub nowo założone są przygotowane do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego po nabyciu firmy i zrealizowaniu wstępnych formalności, mogą Państwo praktycznie od razu rozpocząć swój biznes. Dzięki pomocy naszych wyspecjalizowanych pracowników nie muszą Państwo samodzielnie zajmować się wszystkimi kwestiami formalnymi, więc zakupienie spółki zarejestrowanej za granicą z całą pewnością nie będzie stanowić żadnego problemu.

Z czym wiąże się założenie spółki za granicą i dlaczego tak bardzo warto to zrobić?

 • możliwość przeprowadzania niezwykle korzystnych optymalizacji podatkowych,
 • mniej rygorystyczne uwarunkowania kosztowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zminimalizowanie lub nawet całkowite zlikwidowanie opodatkowania,
 • brak konieczności odbywania posiedzeń zarządu w kraju, w którym spółka posiada siedzibę,
 • brak obowiązku podawania danych osobowych udziałowców do publicznej wiadomości w oficjalnych rejestrach państwowych,
 • możliwość powoływania do zarządu również osób prawnych (dla porównania w Polsce do zarządu spółki można powołać wyłącznie osoby fizyczne)
 • pełna anonimowość danych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w stabilnym i przyjaznym otoczeniu prawnym

Anglia – Spółka LTD

 • Najbardziej prestiżowa forma podmiotu gospodarczego rozpoznawanego i respektowanego na całym świecie.
 • Brak jakichkolwiek progów podatkowych
 • 19% podatku dla firm z dowolnym dochodem
 • Obowiązek składania rocznych raportów annual return o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.
 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 85,000
 • Możliwość zatrudniania pracowników.
 • Możliwość otwarcia oddziału w innych krajach UE.

Pakiet rejestracyjny od 3499 zł w zależności od wybranego zakresu usług:

 • Rejestracja firmy w 24h + wpis do ewidencji (opłaty urzędowe w cenie)
 • Weryfikacja poprawności i dostępności nazwy spółki
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną
 • Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura
 • Wysyłka dokumentów rejestracyjnych spółki kurierem
 • Zgłoszenie podmiotu do Urzędu Skarbowego
 • Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS lub otwarcia rachunku bankowego w Polsce
 • Wirtualny adres na rok
 • Obsługa korespondencji

Irlandia – Spółka LTD

Spółki z  Irlandii są znane na całym świecie, podobnie jak struktura podatkowa i łatwość prowadzenia biznesu (w rankingu najlepszy kraj na świecie do prowadzenia działalności gospodarczej przez Forbes na rok 2014)

System podatkowy Irlandii jest wyjątkowo korzystny przede wszystkim z powodu stawki podatku od osób prawnych wynoszącej 12,5% w odniesieniu do wszystkich przychodów – niezależnie rodzaju prowadzonej działalności (handel lub usługi). Dzięki ostatnim działaniom podjętym przez rząd irlandzki w celu ożywienia i zwiększenia intensywności gospodarki, wszystkie irlandzkie spółki założone po 14 października 2008 roku uzyskują pełne zwolnienie z podatku przez trzy pierwsze lata działalności (np. zwolnienie z podatku od zysków wynoszące nawet 320000 €).

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności w Irlandii.

Pakiet rejestracyjny od 5499 zł w zależności od wybranych usług, a w nich m in. :

 • Rejestracja firmy w 24h + wpis do ewidencji (opłaty urzędowe w cenie)
 • Weryfikacja poprawności i dostępności nazwy spółki
 • Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną
 • Bogata dokumentacja firmowa: Certyfikat rejestracji, Akt założycielski i status spółki, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia dyrektorów, Certyfikat(y) udziałów, Rejestr Dyrektorów, Sekretarzy i Udziałowców, Faktura
 • Wysyłka dokumentów rejestracyjnych spółki kurierem
 • Zgłoszenie podmiotu do 7 wymaganych urzędów
 • Wirtualny adres na rok
 • Obsługa korespondencji
 • Rejestracja do VAT
 • Księgowość
 • Konsultacje podatkowo-prawne
 • Nominowany dyrektor lub sekretarz
 • Otwarcie rachunku bankowego – bez konieczności wizyty w Irlandii

Estonia

 • Osaühing (OÜ), czyli Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Musi mieć przynajmniej 1 udziałowca.
 • Kapitał zakładowy to minimum 2500 euro. Nie jest on jednak wymagany, jeżeli działalność firmy nie wymaga kapitału do jej prowadzenia.
 • Wspólnicy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki.
 • Wymagany jest zarząd, a członkowie zarządu nie muszą być założycielami.
 • nie przewiduje opodatkowania dochodów spółek aż do momentu dystrybucji zysków, tzw ‘’reinswestycja zysków”
 • jest łącznikiem między państwami CEE a państwami nordyckimi,
 • jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,

Ceny spółek z aktywnym VAT-EU w zależności od stażu spółki - od 3499 EUR

W cenie zakupu spółki:

 • zawarta jest opłata notarialna, sądowa
 • przesyłka elektroniczna dokumentów
 • przesyłka dokumentów drogą pocztową do klienta

Dodatkowo oferujemy:

 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • apostille wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku bankowego w Polsce lub za granicą
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Łotwa

Łotwa jest krajem członkowskim UE, a łotewski rząd zachęca zagranicznych przedsiębiorców oferując im niski CIT, dywidendy bez podatku i specjalne strefy ekonomiczne. Rejestracja spółki na Łotwie nie zajmuje więcej niż 3 dni.

Stawka podatku wynosi  15%, dla mikroprzedsiębiorców 9%.

Rezydencja: Spółka uzyskuje rezydencję łotewską na podstawie wpisu do Reje­stru Spółek.

Rezydenci – podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nierezydenci – podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od docho­dów osiąganych ze źródeł położonych na Łotwie.

 • umożliwia najkorzystniejsze tworzenie reżimów holdingowych w UE,
 • brak obowiązku opodatkowywania dywidend z obszarów poza UE/EOG ( z wyjątkiem jurysdykcji wpisanych na zakazaną listę)
 • bardzo atrakcyjny system opodatkowania małych przedsiębiorców ( 9% lub 11% obrotu),
 • dzięki powszechnej znajomości języka rosyjskiego, jest oknem na państwa WNP,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,

Oferujemy możliwość zakupu gotowych spółek z Łotwy zarejestrowanych jako czynny płatnik podatku VAT-EU

Ceny spółek z aktywnym VAT-EU w zależności od stażu spółki od 3499 EUR

W cenie zakupu spółki:

 • zawarta jest opłata notarialna, sądowa
 • przesyłka elektroniczna dokumentów
 • przesyłka dokumentów drogą pocztową do klienta

Dodatkowo oferujemy:

 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • apostille wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku bankowego w Polsce lub za granicą
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Czechy – Spółka S.R.O.
Słowacja – Spółka S.R.O.

Odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. jest w Czechach i na Słowacji  oznaczenie s.r.o. . Najbardziej popularne spółki do zakupu to spółki “ready made”, spowodowane jest to tym , że koszty zakupu gotowych podmiotów są prawie takie same jak założenie nowej spółki, przy czym głównym plusem ready-made spółki jest, iż można działać w imieniu spółki już w dzień zakupu.

W spółkach Czeskich wymagane są dwa stanowiska : wspólnik oraz dyrektor, może je stanowić ta sama osoba w przypadku spółek jednoosobowych. Dyrektor jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki.

Podatki w Czechach/Słowacji:

 • Podatek dochodowy osób prawnych – 19% / Słowacja 22%
 • Podatek VAT – 21% / Słowacja 20%
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15% / Słowacja 19% i 25%
 • Podatek u źródła od dywidend – 15% / Słowacja 7%

W ramach współpracy z naszymi Czeskimi i Słowackimi partnerami oferujemy szeroką ofertę na sprzedaż spółek s.r.o. :

 • sprzedaż gotowych spółek z aktywnym VAT EU
 • rejestracja działalności jednoosobowych oraz spółek
 • wirtualne biuro
 • księgowość
 • doradztwo podatkowo prawne
 • rejestracja pojazdów z możliwością odliczania 100% VAT (zajmujemy się wszystkimi koniecznymi procedurami)

Istnieje możliwość zawierania umów sprzedaży spółek na terenie Polski lub w Czechach, oferujemy również spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności za pomocą spółki w Czechach lub Słowacji.

Osoby zainteresowane zakupem samochodu w Czechach lub Słowacji zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania szczegółowej oferty i przebiegu procedur.

USA – Spółka LLC

Spółka w USA to prestiżowa oraz bezpieczna forma prowadzenia działalności gospodarczej rozpoznawalna na całym świecie. Kluczową korzyścią posiadania działalności w Delaware to możliwość całkowitego oddzielenia majątku prywatnego od majątku Spółki. Spółki w Delaware tworzone są głównie z myślą o ochronie kapitalu lub prowadzeniu działalności poza USA.

Stan Delaware jest bardzo popularnym miejscem rejestracji spółek ze względu na przyjazne i liberalne prawo gospodarcze oraz podatkowe.Przedsiębiorcy uzyskujacy dochody poza USA zwolnieni są z podatku dochodowego oraz nie mają obowiązku posiadania statusu rezydenta.

Najważniejszą cechą spółek LLC jest to, że wspólnicy i dyrektorzy są powoływani anonimowo, prawo stanu Delaware nie podaje do publicznej wiadomości danych inwestorów i przedsiębiorców.

Oferujemy bogaty pakiet rejestrowy (od 9000 zł) :

 • powołanie spółki LLC w stanie Delaware w ciągu 7 dni roboczych
 • sprawdzenie dostępności nazwy
 • udostępnienie adresu wirtualnego
 • usługi agenta rejestrowego
 • ustanowienie pełnomocników spółki do reprezentacji podmiotu za granicą
 • pełna anonimowość wspólników,dyrektorów spółki
 • notarialne poświadczenie dokumentów rejestrowych
 • apostille dokumentów spółki
 • tłumaczenie przysięgłe dokumentów – konieczne do prowadzenia interesów spółki w Polsce i za granicą
 • możliwość otwarcia rachunku bankowego w polskich bankach

Raje podatkowe / spółki typu offshore:

Oferujemy zakładanie spółki w takich jurysdykcjach jak:

 • Wyspy Marshalla
 • Hong Kong
 • Labuan/Malezja
 • Gibraltar
 • Belize
 • Wyspy Cooka

Zalety spółek offshore:

 • mogą posiadać konto bankowe w dowolnym kraju świata,
 • mają możliwość wystawiania faktur w języku polskim oraz walucie PLN,
 • podlegają kontroli wyłącznie przez kraje macierzyste,
 • nie podlegają jurysdykcji polskich sądów i instytucji,
 • podlegają zdecydowanie bardziej liberalnej polityce rozwoju przedsiębiorstw
 • pełna anonimowość wspólników/dyrektorów
 • zabezpieczenie kapitału i majątku spółki

Co zrobić, aby utrzymać całkowitą anonimowość w spółkach offshore?

Wiele jurysdykcji zapewnia pełną anonimowość na dokumentach rejestrowych

W przypadku kiedy dany obszar nie oferuje pełnej anonimowości wystarczy powołać dyrektora nominalnego lub akcjonariusza nominalnego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 666 303 520

biuro@ltd-solutions.pl