Strona główna » Rejestracja spółek

Rejestracja i zakładanie spółki z o.o. i komandytowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi na chwilę obecną jedną z najbardziej powszechnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nasza Kancelaria wraz z całym zapleczem wyspecjalizowanych pracowników pokieruje całym procesem rejestracji Spółki z o. o., dzięki czemu cała procedura rejestracji nowego podmiotu gospodarczego przebiegnie znacznie sprawniej.

Jak wygląda proces rejestracji spółki?

Sporządzenie umowy spółki w nawiązaniu do ustaleń podczas spotkania
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji rejestrowej, sporządzenie uchwał, weryfikacja prawna poprawności
Zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS)
Nadanie spółce NIP, REGON, VAT i VAT UE
Uiszczenie podatku PCC
Zarejestrowany podmiot, w pełni gotowy do rozpoczęcia działalności

Rejestracja Spółki z o.o.

1499 zł

W cenie otrzymują Państwo:

 •  przygotowanie pełnej dokumentacji rejestrowej
 •  opracowanie umowy spółki
 •  dostosowanie parametrów wedle potrzeb klienta
 •  złożenie kompletnego wniosku w KRS
 •  monitorowanie procesu rejestracji
 •  dostarczenie kompletnej dokumentacji do klienta
 •  rejestracja VAT , VAT UE
 •  przygotowanie dokumentacji do Urzędu Skarbowego

Rejestracja Spółki z o.o. komandytowej

2999 zł

W cenie otrzymują Państwo:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji rejestrowej
 •  opracowanie umowy spółki
 •  dostosowanie parametrów wedle potrzeb klienta
 •  złożenie kompletnego wniosku w KRS
 •  monitorowanie procesu rejestracji
 •  dostarczenie kompletnej dokumentacji do klienta
 •  rejestracja VAT , VAT UE
 •  przygotowanie dokumentacji do Urzędu Skarbowego

Zainteresowany ofertą LTD Solutions?

Napisz do nas

Co jeszcze Państwo zyskują?

Oszczędność czasu

Rejestracja spółki na własną rękę trwa zwykle ok. miesiąca czasu. Korzystając z naszej oferty, gotową spółkę mają Państwo już po 3 dniach

Komfort

Już jedno spotkanie wystarczy na załatwienie wszystkich formalności oraz podpisanie potrzebnych dokumentów, które później składamy w Państwa imieniu

Pełną współpracę

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h na dobę, w każdej sprawie służymy fachową radą i pomocą

Bezpieczeństwo

Nasze spółki nie posiadają żadnych zobowiązań, na poświadczenie czego posiadamy komplet dokumentów

Darmowe konsultacje

Korzystając z usługi rejestracji spółki oferujemy Państwu darmowe konsultacje prawne

Rejestracja spółki z o.o.

Spółki z o. o. są spółkami kapitałowymi, które mogą być utworzone zarówno przez pojedynczą, jak i większą liczbę osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Zawiązanie spółki z o.o. dokonywane jest przeważnie przez osoby fizyczne bądź osoby prawne – bez względu na  obywatelstwo oraz miejsce siedziby, jednakże w zarządzie spółki zasiadać mogą wyłącznie osoby fizyczne (osoby prawne stanowią bowiem jedynie pewną konstrukcję prawną i nie są w żaden sposób zmaterializowane – nie mogą zatem faktycznie pełnić jakiejkolwiek funkcji).

Jedną z najistotniejszych cech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki (w pewnych określonych prawem sytuacjach może ona jednak spoczywać na członkach zarządu spółki – art. 299 k.s.h.).

Zakładanie własnej działalności gospodarczej pod określoną firmą, w tym rejestracja spółki z o.o. jest procesem niezwykle czasochłonnym i dość skomplikowanym, bowiem wymaga dopełnienia wielu kwestii formalnych oraz przygotowania dużej ilości dokumentów o złożonej konstrukcji.

Aby mieć pewność, że cała procedura rejestracji nowego podmiotu gospodarczego przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, Kancelaria LTD Solutions oferuje Państwu kompleksową pomoc w tym zakresie.

Nasi specjaliści, doświadczeni i wykwalifikowani praktycy rozwieją Państwa wszelkie wątpliwości oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

W jaki sposób przebiega zakładanie spółki z o.o.?

O czym była już mowa poprzednio, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najpopularniejszych form organizacyjnych prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce. Jednym z powodów żywego zainteresowania tą formą jest z pewnością stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia spółki z o. o., która pozbawiona jest formalizmu charakterystycznego np. dla spółki komandytowej czy akcyjnej.

Dla powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędna jest realizacja następujących kroków:

 1. Umowa spółki – zawarcie umowy spółki czy też sporządzenie tzw. aktu założycielskiego w przypadku spółki jednoosobowej;
 2. Wkłady – wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości przewidzianej umową spółki;
 3. Organy – ustanowienie wymaganych organów – w każdym przypadku zarządu, a w sytuacjach wskazanych w ustawie lub umowie spółki, również rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej;
 4. KRS – zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego
 5. Wpis do KRS – dokonanie wpisu w KRS, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez spółkę osobowości prawnej.

Kto może zawrzeć spółkę z o. o. ?

Wspólnikami spółki z o. o. oprócz osób fizycznych mogą być także spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo- akcyjne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę spółki?

Rejestracja spółki z o. o. oraz jej późniejsze zgłoszenie jej do KRS rozpoczyna się albo od zawarcia umowy spółki z o. o. w formie aktu notarialnego (przed notariuszem) albo od sporządzenia umowy spółki drogą elektroniczną, przy pomocy portalu S24. Na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego można znaleźć urzędowe wzorce stosunkowo nieskomplikowanej, ale także mało rozbudowanej umowy spółki. Przez portal S24 mogą Państwo złożyć również wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Oczywiście portal S24 umożliwia również dokonywanie zmian danych w już zarejestrowanych spółkach, a także umożliwia złożenie wniosku o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców – dotyczącego składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów.

Podkreślenia wymaga, iż skorzystanie z portalu S24 wymaga posiadania konta w systemie.

Warto też pamiętać, iż dostępny drogą elektroniczną standardowy wzorzec umowy zawiera wyłącznie typowe postanowienia, czyli de facto tworzy minimum, jakie jest potrzebne do zawarcia umowy spółki i możliwości jej późniejszego zarejestrowania. Ten sposób pozwala jednak zaoszczędzić na opłatach, ponieważ umowa taka nie musi być potwierdzana przez notariusza.

Poza wyżej wymienionymi urzędowymi formularzami zarząd składa obligatoryjnie:

 1. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały w całości wniesione,
 2. listę wspólników, podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
 3. zgodę osób wpisywanych do rejestru w charakterze członka zarządu, prokurenta albo innej osoby reprezentującej spółkę na sprawowanie odpowiedniej funkcji,
 4. dowód opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Powinni Państwo również pamiętać o tym, że rejestracja spółki z o. o.  jest procesem, który wymaga udania się do wielu instytucji i urzędów państwowych, szczegółowej znajomości procedury rejestracyjnej (w szczególności od strony praktycznej) oraz znajomości przepisów prawa handlowego.

Dokumenty rejestracyjne z błędami bądź brakami zostają każdorazowo zwracane z obowiązkiem ich poprawienia bądź uzupełnienia, co de facto przerywa proces rejestracji spółki z o. o.

Należy więc wziąć pod uwagę, iż w praktyce cała procedura rejestracyjna, przy braku znajomości prawa i pomocy specjalistów, może okazać się dla Państwa wielotygodniową przeprawą, co znajduje potwierdzenie w naszym wieloletnim doświadczeniu w pracy z Klientami.

Dlatego jeśli nie wiedzą Państwo jak założyć spółkę z o.o. lub nie mają wystarczającej ilości czasu bądź chęci na załatwianie wszystkich żmudnych formalności, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią LTD Solutions.

Z pomocą wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników Kancelarii LTD Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, rejestracja spółki z o.o. może przebiec znacznie sprawniej. W ramach kompleksowej obsługi mogą Państwo liczyć między innymi na przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do Urzędu Skarbowego czy do Sądu Rejestrowego, zorganizowanie i koordynowanie spotkania u notariusza, a także na fachowe doradztwo w zakresie wyboru właściwych kodów PKD. Nasz zespół wysoce wykwalifikowanych pracowników służy radą i pomocą na każdym etapie zakładania spółki, a także na bieżąco przekazuje informacje o przebiegu całej procedury rejestracji firmy. Następnie, nasi pracownicy, o ile złożą Państwo takie zapotrzebowanie, przeprowadzą również kompleksowo procedurę założenia konta bankowego dla Państwa nowego biznesu.

Rejestracja i zakładanie spółki z o.o. – krok po kroku

Jakie elementy powinna obligatoryjnie zawierać umowa Spółki z o. o.?

 • nazwa firmy i siedziba spółki;
 • przedmiot działalności spółki (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności) – obowiązkowym elementem każdej umowy lub aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określenie przedmiotu działalności spółki, który jest uzgodnionym przez wspólników sposobem realizacji celu, dla którego zawiązali spółkę;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • w razie oznaczenia – czas trwania spółki

Sporządzona w ten sposób umowa powinna zostać sygnowana przez każdego ze wspólników. Oczywiście jest to tylko początek formalności…

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aktualnie standardowa procedura rejestracji spółki z o.o. przed notariuszem odchodzi do lamusa, stając się pomału rzadkością, a przyszli właściciele i/lub wspólnicy wybierają wygodniejszą i zdecydowanie szybszą praktykę rejestracyjną, całkowicie on-line, poprzez rejestrację Spółki za pośrednictwem portalu S-24 poprzez profil zaufany EPUAP.

Oczywiście, jednym z kolejnych wymogów skutecznego zawiązania Spółki z o. o. jest obowiązek wniesienia zadeklarowanego wkładu, w celu pokrycia kapitału zakładowego Spółki z o. o.

W przypadku, kiedy nie mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o., należy także powołać jej zarząd (dodatkowo, w sytuacjach wskazanych w ustawie – Kodeks Spółek Handlowych, również radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną).

Zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest ponadto związane z koniecznością zgłoszenia się po uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS.

Po znalezieniu właściwego sądu gospodarczego, złożeniu odpowiedniego wniosku i opłacenia go, można już będzie złożyć wniosek o wpis do KRS. Następnie muszą Państwo udać się do właściwego Urzędu Skarbowego, aby otrzymać numer NIP oraz zgłosić się do urzędu statystycznego, celem zdobycia numeru REGON.

Na sam koniec czeka Państwa jeszcze wizyta w ZUS, a także znalezienie i podpisanie umowy o prowadzenie księgowości dla firmy (można oczywiście skorzystać z opcji samodzielnego prowadzenia księgowości lub skorzystać z oferty księgowości przy pomocy Kancelarii LTD Solutions) oraz założenie rachunku bankowego w wybranej placówce bankowej i zgłoszenie NIP-2 do urzędu skarbowego.

Tym sposobem rejestracja Spółki z o.o. zostanie dokonana i będą mogli Państwo rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o tę niezwykle popularną formę prawną.

Dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego?

Jakie elementy powinna obligatoryjnie zawierać umowa Spółki z o. o.?

 • spółka prawa handlowego daje Państwu możliwość rozpoczęcia działalności na terytorium całej Unii Europejskiej już w ciągu 24h!;
 • czyste spółki kapitałowe są niezwykle pomocne przy wnioskowaniu o różnego rodzaju dotacje, dofinansowania, dodatkowe źródła finansowania;
 • spółki kapitałowe dają możliwość założenia konta bankowego w niemal każdej walucie wymienialnej;
 • spółki kapitałowe posiadają bardzo szeroki zakres przedmiotu działalności (PKD);
 • rejestracja spółek kapitałowych wiąże się z brakiem skomplikowanych procedur – wszystkie formalności załatwiamy bowiem w Państwa imieniu;
 • zawarcie umowy spółki kapitałowej wiąże się z możliwością skonstruowania elastycznej, dopasowanej do Państwa potrzeb umowy spółki;

Rejestracja i zakładanie spółki z o.o. z LTD Solutions

Jak zapewne zdążyli już Państwo zrozumieć, rejestracja spółek kapitałowych nie należy do zadań łatwych ani szybkich, a działając bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego w tym zakresie, mogą się Państwo narazić na popełnienie szeregu błędów, a w konsekwencji doprowadzić do dalszych opóźnień w procesie rejestracji spółki kapitałowej.

Jeśli zatem nie wiedzą Państwo jak założyć spółkę z o.o. lub nie posiadają wystarczającej ilości czasu czy chęci na załatwienie tych wszystkich niezbędnych, aczkolwiek żmudnych formalności – kontakt i powierzenie tego zadania specjalistom Kancelarii LTD Solutions będzie najlepszym rozwiązaniem i ułatwi Państwu dokonanie rejestracji pożądanego podmiotu gospodarczego, ograniczając Państwa osobisty udział w procedurze rejestracyjnej do absolutnego minimum.

W ramach kompleksowej obsługi, Kancelaria LTD Solutions, przy pomocy swoich wykwalifikowanych pracowników, oferuje:

 • przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów rejestrowych zarówno do Sądu, jak i innych urzędów, w tym do Urzędu Skarbowego;
 • zorganizowanie i koordynowanie spotkania u notariusza;
 • fachowe doradztwo w zakresie wyboru właściwych kodów PKD w szczególności pod kątem Państwa planów i założeń biznesowych;
 • pośredniczenie w fachowym doradztwie prawnym i podatkowym oraz usługach księgowych;
 • możliwość skorzystania z usługi wirtualnego biura w prestiżowych lokalizacjach na terenie całego kraju;
 • możliwość kompleksowej organizacji i koordynowania działań zmierzających do założenia konta bankowego dla Państwa biznesu.

Jak założyć spółkę z o.o. w 3 dni?

Proces rejestracji spółki „na własną rękę” to naprawdę bardzo skomplikowana procedura i nie lada wyzwanie…

Procedura rejestracyjna podmiotu gospodarczego wymaga bowiem fachowej wiedzy, doświadczenia i praktycznego obeznania w wielorakich procedurach urzędowych. W efekcie, rejestracja spółki kapitałowej może potrwać od 3 dni roboczych do nawet 3 miesięcy.

Wszystko zależy od tego czy rejestrację spółki zlecą Państwo fachowcom czy postanowią zrobić to zupełnie sami.

Niezwykle często otrzymujemy negatywne informacje od osób (de facto naszych późniejszych Klientów), które postanowiły spróbować swoich sił i zdecydować się na samodzielną rejestrację spółki z o. o. – niestety zwykle informują nas o fakcie odrzucenia lub zwrocie wniosków bądź też popełnienia szeregu błędów wymagających złożenia stosownych korekt.

W tym miejscu bardzo często zaczyna się nasza współpraca.

Kancelaria LTD Solutions z przyjemnością pomoże Państwu przebrnąć przez wszystkie zawiłości i komplikacje związane z rejestracją i założeniem spółki kapitałowej, zarówno w Poznaniu jak i innych miastach w Polsce. Kancelaria LTD Solutions zapewnia szeroki zakres usług oraz kompleksowe wsparcie na każdym opisanym powyżej etapie rejestrowania spółki z o.o. lub jakiegokolwiek innego typu spółki prawa handlowego, w tym również spółek osobowych. Powierzając założenie spółki Kancelarii LTD Solutions zyskują Państwo czas, oszczędzają pieniądze i otrzymują stuprocentową pewność, że wszystkie formalności rejestracyjne zostaną dopełnione kompletnie i całkowicie zgodnie z obowiązującym prawem.

Rejestracja i zakładanie spółki z o.o. – co warto wiedzieć?

Spółki z o. o. są wciąż jednymi z najczęściej zakładanych rodzajów działalności gospodarczych w Polsce i na całym świecie.

Aktualnie, zdecydowana większość podmiotów na rynku prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Wynika to oczywiście z całego szeregu udogodnień, m.in. faktu nie ponoszenia odpowiedzialności swoim własnym, osobistym majątkiem za ewentualnie powstałe zobowiązania spółki tytułem np. jej zadłużenia (oczywiście z pewnymi określonymi prawem wyjątkami) – czyli tzw. ograniczonej odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Ograniczenie takiej potencjalnej (zwykle przecież istniejącej) odpowiedzialności za prowadzenie swojego biznesu daje przedsiębiorcy bardzo duży komfort psychiczny, choćby w sytuacji niepowodzenia. Z tego też powodu założenie spółki z o. o. jest czynnością, na którą decyduje się coraz więcej osób, zarówno dopiero przyszłych przedsiębiorców, jak i tych prowadzących już własną działalność gospodarczą. Ci drudzy zwykle decydują się na przekształcenie swojego biznesu bądź też założenie od podstaw zupełnie nowej spółki kapitałowej w zamian prowadzenia dotychczasowej działalności w innej formie, często zwykłej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Minimalny kapitał zakładowy, jaki powinna posiadać Spółka z o. o. wynosi 5 tysięcy złotych (5.000 zł) – jest on zatem relatywnie niski, a jednocześnie spoczywające na Spółce zobowiązania mogą być egzekwowane tylko do wysokości wniesionej przez każdego ze wspólników kwoty.

Rejestracja spółki z o.o. bywa trudna i czasochłonna, zaś możliwość popełnienia błędu podczas całej procedury jej zakładania jest realna na każdym poszczególnym etapie rejestracji.

Zespół wykwalifikowanych specjalistów Kancelarii LTD Solutions posiada wieloletnie i przede wszystkim praktyczne doświadczenie w rejestracji i zakładaniu spółek kapitałowych oraz służy Państwu radą i pomocą na każdym etapie jej rejestracji, przekazując na bieżąco wszelkie informacje dotyczące przebiegu Państwa sprawy i postępów jakie wiążą się z rejestracją Państwa podmiotu.

A zatem, procedura rejestracji spółki z o.o. nie musi być wcale skomplikowana – wystarczy, że postawią Państwo na pomoc profesjonalistów z Kancelarii LTD Solutions!

Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do zapoznania się również z innymi usługami oferowanymi przez Kancelarię LTD Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.