Skip to main content
Strona główna » Blog o sprzedaży spółek i ich prawach » Aktualności » Spółka w Anglii – Limited Company (LTD)
Aktualności

Spółka w Anglii – Limited Company (LTD)

By 11 lutego 20176 września, 2021No Comments

london-530055_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Anglia, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Anglii. Rejestracja firmy w Anglii nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających na terenie Królestwa , na założenie angielskiej firmy decydują się przedsiębiorcy prowadzący działalność niestacjonarną, często mieszkający na co dzień w Polsce.

Decyzja o rejestracji firmy w Anglii jest bardzo często podyktowana atrakcyjnymi ulgami podatkowymi oraz licznymi programami wsparcia dla małych i średnich firm. Dużym plusem jest również przynależność Anglii do Unii Europejskiej, która umożliwia swobodny przepływ towarów i usług. Założenie firmy w Anglii, szczególnie w formie odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, angielskiej LTD – limited company, wiąże się z wieloma korzyściami, o których dostępności w Polsce możemy póki co tylko pomarzyć. Warto tu wspomnieć choćby o tym, iż Anglia jest krajem, który zajmuje w Europie pierwsze miejsce pod względem udogodnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej!  Z naszej praktyki wynika, iż na założenie firmy w Anglii wystarczy ok. 12-14 dni roboczych. Procesem rejestracji spółek LTD w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zajmuje się Companies House. Jest to polski odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego.

Dlaczego warto założyć firmę w Anglii?

Po właściwej pod względem formalnym rejestracji spółki na terenie Anglii przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na:

 1. równouprawnienie w kontekście podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Anglii z obywatelami pozostałych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. możliwość uzyskania statusu rezydenta podatkowego– dotyczy osób,  które pracują bądź prowadzą działalność gospodarczą w Anglii dłużej niż 6 miesięcy,
 3. znacznie wyższą kwotę wolną od podatku, co de facto zmniejsza obowiązek podatkowy,  
 4. brak ograniczeń co do transferu zysków czy kapitału,
 5. znaczna oszczędność kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. możliwość zaciągania pożyczek i kredytów przez firmy zagraniczne,
 7. mniejszą biurokrację, wynikającą z wielu uproszczeń w procedurze rejestracji spółki w Anglii,
 8. rzadziej występujące wymogi uzyskiwania zezwoleń, licencji czy koncesji – mniejszy zakres działalności regulowanej,
 9. wysoki poziom komunikacji elektronicznej z administracją i urzędami na wszystkich szczeblach,
 10. liczne ulgi i dotacje,
 11. minimalne wymogi związane ze sprawozdawczością podatkową, rozliczenia roczne.

Warto podkreślić, iż to właśnie angielska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company– LTD), podobnie jak w Polsce, jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej spośród wszystkich spółek prawa handlowego funkcjonujących w obrocie prawnym Wielkiej Brytanii. Co niezwykle istotne, aby założyć i prowadzić firmę w Anglii nie trzeba posiadać statusu rezydenta Wysp Brytyjskich. To samo dotyczy udziałowców angielskiej spółki LTD.

Do dokonania skutecznej rejestracji spółki LTD wystarczy jedna osoba – w takim wypadku jej obowiązkiem jest pełnienie podwójnej funkcji, mianowicie Dyrektora oraz Udziałowca spółki LTD. Olbrzymim plusem założenia spółki w Anglii jest brak jakiegokolwiek wymogu co do minimalnej kwoty kapitału zakładowego.  Mimo, iż walutą obowiązującą w Anglii jest funt brytyjski, prawo brytyjskie, na pokrycie ewentualnego kapitału zakładowego, umożliwia ustalenie innej waluty.  Co niezwykle innowacyjne i dogodne, kapitał zakładowy spółki LTD oprócz wkładu w pieniądzu i tzw. aporcie (wkładzie niepieniężnym, przedstawiającym jednak wartość majątkową) można również pokryć poprzez tzw. aport niematerialny, jakim są m. in. prawa własności intelektualnej.

Procedura rejestracji spółki LTD w Anglii sprowadza się do obowiązku przedłożenia urzędnikom Companies House następujących dokumentów:

 1. Memorandum of Association – polski odpowiednik umowy założycielskiej tudzież statutu spółki. Opisuje czym spółka LTD będzie się zajmować, czyli zawiera wszystkie podstawowe informacje takie jak:  nazwa i siedziba spółki, cele, zakres działalności, kwotę kapitału zakładowego i sposób jego podziału
 2. Articles of Association – określa prawa i obowiązki udziałowców/ akcjonariuszy, uszczegóławia zasady przekazywania udziałów/akcji, a także procedurę zwoływania i przeprowadzania walnego zgromadzenia etc.
 3. wypełnienia szeregu formularzy

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż cały proces rejestracji firmy w Anglii, który w efekcie prowadzi do założenia spółki i możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Anglii  jest odmienny od procedury rejestracji spółek funkcjonującej w polskim porządku prawnym, wymagającym szczegółowej i fachowej wiedzy z zakresu brytyjskiego prawa handlowego. Wykonanie wszystkich czynności rejestracyjnych warto więc oddać w ręce profesjonalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na prowadzenie spółki LTD w zakładce ”spółki zagraniczne”.