Strona główna » Rejestracja spółek online

Jak wygląda proces rejestracji spółki?

Sporządzenie umowy spółki w nawiązaniu do ustaleń podczas spotkania
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji rejestrowej, sporządzenie uchwał, weryfikacja prawna poprawności
Założenie konta w systemie S24
Wypełnienie formularza internetowego i podpisanie dokumentów
Opłacenie wniosku
Zarejestrowany podmiot, w pełni gotowy do rozpoczęcia działalności

Co jeszcze Państwo zyskują?

Oszczędność czasu

Rejestracja spółki na własną rękę trwa zwykle ok. miesiąca czasu. Korzystając z naszej oferty, gotową spółkę mają Państwo już po 3 dniach

Komfort

Już jedno spotkanie wystarczy na załatwienie wszystkich formalności oraz podpisanie potrzebnych dokumentów, które później składamy w Państwa imieniu

Pełną współpracę

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h na dobę, w każdej sprawie służymy fachową radą i pomocą

Bezpieczeństwo

Nasze spółki nie posiadają żadnych zobowiązań, na poświadczenie czego posiadamy komplet dokumentów

Darmowe konsultacje

Korzystając z usługi rejestracji spółki oferujemy Państwu darmowe konsultacje prawne

Rejestracja spółki online

Rejestracja spółki on-line jako innowacyjna metoda zakładania spółki z o. o. przy pomocy portalu S24 w systemie elektronicznym.

Nasi stali Klienci z pewnością już doskonale wiedzą, że Kancelaria LTD Solutions specjalizuje się również w zakładaniu i rejestrowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością on-line czyli przez Internet, w tzw. trybie S24 czyli za pośrednictwem portalu prowadzonego i udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Choć jest to procedura zupełnie nowa, staje się coraz bardziej powszechna, bowiem stanowi niezwykle szybki i najmniej sformalizowany proces zmierzający do skutecznego założenia spółki w naszym kraju. Co ważne, przez Internet, przy pomocy portalu S24 można zarejestrować nie tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również handlowe spółki osobowe, w tym jawną czy komandytową, a także najnowszą spółkę kapitałową, tj. prostą spółkę akcyjną (więcej o prostej spółce akcyjnej na naszym blogu – link do artykułu).

Rejestracja spółki przez Internet – krok po kroku

1

Krok pierwszy:
umowa spółki albo statut

Co oczywiste, do założenia spółki, również w formie on-line potrzebna będzie stosowna umowa spółki bądź statut. Decydując się na założenie spółki z o. o. przez Internet mogą Państwo skorzystać ze wzorca umowy spółki, udostępnionego właśnie na portalu S-24. Podkreślenia jednak wymaga, iż wzorzec udostępniony w systemie S24 sprosta jedynie spółkom o nieskomplikowanym charakterze, których umowa nie zawiera niestandardowych zapisów. Wzorzec umowy udostępniony przez Internet charakteryzuje się bowiem pewną szablonowością, a ustalone tam z góry schematy nie mogą podlegać modyfikacjom.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje jednak, iż wzorzec umowy spółki udostępniony przez Internet na portalu S24 pozwala sprostać oczekiwaniom wielu Klientów, stanowiąc dla nich całkowicie wystarczającą formę umowy spółki z o. o.

Co równie ważne, system S24 pozwala na dokonywanie wszelkich późniejszych zmian zapisów umowy spółki z o. o., w tym dotyczących choćby członków zarządu spółki, udziałowców, kodów polskiej klasyfikacji działalności (tzw. kodów PKD) czy miejsca jej siedziby. To zaś umożliwia Państwu dokonywanie wszelkich zmian umowy spółki z o. o. przez Internet – bez konieczności osobistej wizyty u notariusza oraz dodatkowych kosztów z tą wizytą związanych (w tym tytułem taksy notarialnej).
Zaoszczędzą zatem Państwo czas, pieniądze, a wszelkich zmian dokonają on-line w sposób łatwy, tani i szybki.

Pamiętaj, że forma umowy wpłynie na sposób rejestracji spółki z o. o. założonej przez Internet…

Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zdecydują się Państwo na zawarcie umowy spółki w systemie S24, to wpłynie to również na formę jej rejestracji, która możliwa będzie jedynie za pośrednictwem tego systemu. Warto bowiem przypomnieć, iż aktualnie, po szeregu nowelizacji przepisów uderzających w sferę spółek prawa handlowego, wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym można złożyć jedynie przez Internet, jednakże w dwojaki sposób – za pośrednictwem portalu S24 lub Portalu Rejestrów Sądowych. Portal Rejestrów Sądowych okaże się konieczny, jeżeli umowę spółki zawarto w tzw. formie tradycyjnej, z pominięciem wzorca umowy udostępnionego w systemie S24.

Ostateczna forma rejestracji Państwa spółki zależeć będzie zatem od wyboru formy zawarcia umowy spółki – czy będzie to umowa zaproponowana z góry ustalonym wzorcem umownym dostępnym w systemie S24 czy umowa zawarta w formie tradycyjnej z dowolnie ukształtowanymi, ograniczonymi jedynie przepisami prawa, regulacjami umownymi.

2

Krok drugi:
założenie konta na portalu S24

Oczywiście, aby skorzystać z możliwości zawarcia umowy spółki przez Internet, a także rejestracji spółki on-line konieczne jest posiadanie aktywnego konta w systemie S24, bowiem jedynie aktywny użytkownik portalu S24 ma możliwość tworzenia profilów przedsiębiorstw oraz ich przeglądania.

Podkreślenia wymaga, że jeśli udziałowcem zakładanej spółki ma być osoba prawna (chociażby kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) konto w systemie S24 powinna założyć osoba uprawniona do reprezentacji tej spółki (osoby prawnej). Co nie mniej ważne, aktywne konto w systemie S24 posiadać musi nie tylko osoba, która ostatecznie będzie podpisywać wniosek o rejestrację, ale także wszyscy wspólnicy (oraz ich reprezentanci) uczestniczący w podpisywaniu umowy spółki.

Na szczęście wspólnicy Ci nie muszą znajdować się przy jednym i tym samym urządzeniu elektronicznym czy dokonywać czynności rejestracyjnych w tym samym czasie. Możliwe jest bowiem rozpoczęcie rejestracji spółki przez jednego ze wspólników, a dopiero w następnej kolejności jej udostępnienie pozostałym wspólnikom (z tym zastrzeżeniem, że każdy z nich z osobna musi posiadać aktywne konto w systemie S24 i uzyskać dostęp do sprawy oraz możliwość podpisania umowy po zalogowaniu się do swojego konta na portalu).

System S24 – dodatkowe korzyści

Posiadanie konta na portalu S24 ułatwia bieżące monitowanie całego przebiegu procesu rejestracji spółki on-line, bowiem wszelkie informacje, czy to dotyczące poszczególnych czynności sądu, czy inne administracyjno-prawne, są umieszczane na Państwa indywidualnym koncie. Przykładowo, mogą to być informacje dotyczące nadaniu sygnatury Państwa sprawie rejestrowej czy innych zdarzeń dotyczących rejestracji Państwa spółki przez Internet.

Ponadto, po dokonaniu odpowiednich ustawień, na podany przez Państwa adres e-mail mogą przychodzić powiadomienia o fakcie otrzymania nowej korespondencji, co znacząco usprawni przepływ istotnych dla Państwa informacji rejestrowych, bez konieczności wielokrotnego logowania się i sprawdzania indywidualnego konta w systemie S24.

Zainteresowany ofertą LTD Solutions?

Napisz do nas

Czy na pewno mogę założyć spółkę całkowicie on-line – od pierwszej do ostatniej czynności rejestrowej?

Tak, jest to możliwe! Założenie spółki przez Internet zapewnia kompleksową obsługę elektroniczną Państwa sprawy rejestrowej, tzn. że jakakolwiek czynność związana z rejestracją spółki on-line będzie mogła być załatwiona przez Internet, zdalnie, za pośrednictwem systemu S24 czyli bez konieczności wychodzenia z domu.

Od tego procederu nie przewidziano jakichkolwiek wyjątków.

Cały proces rejestracji spółki on-line załatwią zatem Państwo z dowolnego miejsca, bez konieczności przemieszczania się do siedziby sądu rejestrowego.

A tak zupełnie szczerze: czy system S24 jest bardzo skomplikowany?

Bynajmniej! System S24 jest dość intuicyjny, względnie nieskomplikowany, co oczywiście zależy również od Państwa indywidualnych predyspozycji, umiejętności, a także dotychczasowego doświadczenia w obsłudze portali czy systemów elektronicznych, jednak porównując go do dotychczasowo proponowanych państwowych rozwiązań technologicznych, jest względnie udanym rozwiązaniem.

Przewidziano w nim bowiem szereg schematów, przypominających tzw. procedurę „krok po kroku”, która ma za zadanie przeprowadzić użytkownika portalu przez wszystkie czynności związane z założeniem spółki on-line, aż do procedury jej finalnej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, której jak już wyżej wspomniano aktualnie można dokonać jedynie za pośrednictwem Internetu – w systemie S24 lub portalu Rejestrów Sądowych.

Czy w systemie S24 odnajdę wszelkie potrzebne wzory dokumentacji rejestrowej?

System S24 udostępnia wzory i szablony niezbędnej dokumentacji rejestrowej, jednak nie każdy wzór może okazać się dla Państwa wystarczający i kompletny, bowiem przewidują one jedynie pewien standard, tzw. basic regulations, niekoniecznie adekwatne do Państwa potrzeb czy preferowanych rozwiązań prawnych. Wskazać też trzeba, że do dokonania skutecznej rejestracji spółki on-line konieczne będzie jeszcze dodanie szeregu załączników, których wzorów czy szablonów portal S24 już Państwu nie udostępni.

Oznacza to zatem konieczność ich samodzielnego sporządzenia i zamieszczenia w systemie S24. Przykładowo do tych niedostępnych w systemie S24 dokumentów rejestrowych należą: oświadczenie o tym, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy jednak osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń, a także lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Czy wzory dokumentów również mogę uzupełnić on-line na portalu S24?

Oczywiście w sytuacji skorzystania, choćby w części, z proponowanych i udostępnionych wzorców, można je uzupełnić on-line w specjalnym formularzu elektronicznym, dostępnym w systemie S24.

A co z opłatą rejestrową?

Warto też wskazać, iż skorzystanie ze wzorca umowy spółki zaproponowanego przez portal S24 i założenie spółki za pośrednictwem tego portalu jest korzystne ekonomicznie, wiąże się bowiem z obowiązkiem uiszczenia dwukrotnie niższej opłaty sądowej.  Aktualnie za wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zapłacą Państwo jedynie 250 zł, kiedy przy procedurze tradycyjnej – umowy spółki zawieranej przed notariuszem jest to kwota 500 zł.

Gdzie mogę dokonać płatności za wniosek o rejestrację spółki z o. o. założonej przez Internet?

Po poprawnym i kompleksowym przejściu wcześniejszych kroków czyli wypełnieniu i załączeniu kompleksowej dokumentacji rejestrowej, w tym samodzielnie sporządzonych i poprawnie dodanych załączników, system S24 pozwala na dokonanie płatności mobilnej, automatycznie kierując do systemu płatności elektronicznej. Oprócz opłaty sądowej, należy również uiścić opłatę w wysokości 100 zł za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także opłatę manipulacyjną której wysokość, jakkolwiek symboliczna, uzależniona jest od konkretnego operatora płatności.

A co z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Ostatnim krokiem w założeniu spółki z o .o. przez Internet będzie już tylko złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, którego można dokonać również w ramach portalu S24. Wtedy, złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego sprowadza się jedynie do wypełnienia formularza dostępnego w systemie S24. Większość danych zostaje automatycznie pobrana z umowy spółki, a więc nie trzeba ich przepisywać czy nanosić po raz kolejny. Warto jednak każdorazowo sprawdzić czy wszystkie automatycznie pobrane dane potrzebne do wniosku o wpis są kompatybilne z tymi zawartymi w umowie spółki.

Podpisywanie dokumentów rejestrowych – system S24

Kilka słów powiedzieć także należy o sposobie podpisywania dokumentów elektronicznych, zamieszczanych w systemie S24 podczas procedury rejestracji spółki. Można tego bowiem dokonać w trojaki sposób: przy pomocy podpisu kwalifikowanego (w tym miejscu gorąco polecamy skorzystanie z naszego innowacyjnego rozwiązania i możliwości zakupu wirtualnego e-podpisu kwalifikowanego Simply Sign – mobilnego, innowacyjnego rozwiązania technologicznego, służącego do podpisywania wszelkich dokumentów elektronicznych – tutaj link do artykułu), Profilu Zaufanego (rozwiązanie to możliwe jest jednak jedynie dla posiadaczy numeru PESEL oraz pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych) lub podpisu osobistego (za pomocą e-dowodu czyli dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną, w którego pamięci zapisane są dane identyfikujące jego właściciela, w tym chociażby jego zdjęcie biometryczne).

Czy to już wszystko w procesie rejestracji spółki z o. o. on-line?

Oczywiście sama procedura rejestracji spółki z o. o. przez Internet nie jest jeszcze kompleksowym zadośćuczynieniem wszystkim formalnościom związanym z założeniem nowego podmiotu gospodarczego w naszym kraju. Należy bowiem pamiętać o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych, którego podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego Państwa spółki, nadaniu numerów REGON i NIP, (NIP-u 8) czy rejestracji VAT, (VAT-u UE) a także oświadczeniu o pokryciu kapitału zakładowego.

Swoistym novum jest także fakt, że każdy przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz akcyjnej (z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych) musi również zgłosić informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Co do zasady powinien to uczynić w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki.

A zatem, gdzie jest haczyk…?

Nie bylibyśmy jednak Państwu potrzebni, gdyby portal S24 i zakładanie spółki on-line wiązało się jedynie z samymi tylko korzyściami i było pozbawione jakichkolwiek mankamentów. Podkreślić bowiem trzeba, iż kompleksowe skorzystanie z rozwiązań technologicznych systemu S24 niesie ze sobą pewne dość istotne ograniczenia. Przede wszystkim założenie spółki przez Internet daje zdecydowanie mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki wedle uznania, preferencji czy tych związanych z Państwa indywidualnymi potrzebami.

Kancelaria LTD Solutions posiada bowiem całe gros klientów, którzy potrzebują rozwiązań dużo bardziej skomplikowanych czy po prostu regulacji umownych o bardziej rozbudowanym czy skonkretyzowanym charakterze.

Prosta, szablonowa umowa nie zawsze jest bowiem w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom.

Przykładowo, przy zakładaniu spółki elektronicznie za pośrednictwem portalu S24 nie można dokonać modyfikacji roku obrotowego – zawsze musi być on równy temu kalendarzowemu, co rzecz jasna może się okazać dla Państwa niezwykle niekorzystne finansowo. Wszystko zależy tutaj od profilu Państwa działalności gospodarczej. W przypadku osiągania dochodów „sezonowych” czyli charakteryzujących się pewną nieregularnością oraz ich dużym zróżnicowaniem w zależności od poszczególnego okresu w trakcie upływu roku kalendarzowego, zmiana roku podatkowego może przynieść spółce duże oszczędności. Jeśli bowiem na samym początku roku kalendarzowego spółka generuje niezwykle duże dochody (co oczywiście wiąże się z zapłatą wysokiej zaliczki na podatek dochodowy), a w dalszej części roku kalendarzowego, choćby w sezonie letnim, wysokość dochodów radykalnie maleje, to warto rozważyć zmianę roku obrotowego i ustalić jego rozpoczęcie właśnie od okresu, w którym spółka zaczyna notować straty, pozwoli to bowiem uniknąć zapłaty tak wysokich zaliczek i zjawiska nadpłaty podatku dochodowego.

Tak jak już wyżej wspomniano, z możliwości tej nie będzie jednak można skorzystać w sytuacji założenia spółki w systemie S24.

Kolejnym ograniczeniem jest brak możliwości pokrycia kapitału zakładowego wkładem innym niż pieniężny, czyli tzw. aportem. Kapitał zakładowy spółki zawartej kompleksowo w systemie S24 można bowiem pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Czy warto rejestrować spółkę z o. o. przez Internet na własną rękę?

Na to pytanie muszą sobie Państwo odpowiedzieć we własnym zakresie. Faktem jest, że nawet przy korzystaniu z tak istotnie odformalizowanej procedury założenia spółki przez Internet, całkowicie on-line, przy wykorzystaniu względnie wygodnego i intuicyjnego portalu S24, formalności nie brakuje.

Warto zatem przemyśleć czy nie skorzystać z profesjonalnej pomocy fachowców i praktyków, dla których procedura rejestracji spółki on-line oraz wszelkich innych czynności porejestrowych stanowi chleb powszedni.

Pracownicy Kancelarii LTD Solutions pozostają w tym zakresie do Państwa dyspozycji.