Rejestracja firmy USA – Spółka LLC

Spółka w USA (Stanach Zjednoczonych Ameryki)

Jednym z najczęstszych kierunków przedsiębiorców, którzy planują zainwestować kapitał w zagraniczne spółki, jest stan Delaware w Stanach Zjednoczonych. Prawo stanowe tej jednostki administracyjnej jest wyjątkowo przyjazne dla inwestorów. Zezwala między innymi na oddzielenie majątku prywatnego od firmowego.

Prezentujemy ofertę gotowych spółek, funkcjonujących już na terenie USA, jak i rejestrację nowych podmiotów gospodarczych. Niskie opodatkowanie, a także wiele innych uwarunkowań prawnych z pewnością przełożą się na sukces Państwa inwestycji.

Charakterystyka spółki:

Spółka w USA to prestiżowa oraz bezpieczna forma prowadzenia działalności gospodarczej rozpoznawalna na całym świecie. Kluczową korzyścią posiadania działalności w Delaware to możliwość całkowitego oddzielenia majątku prywatnego od majątku Spółki. Spółki w Delaware tworzone są głównie z myślą o ochronie kapitalu lub prowadzeniu działalności poza USA.

Stan Delaware jest bardzo popularnym miejscem rejestracji spółek ze względu na przyjazne i liberalne prawo gospodarcze oraz podatkowe.Przedsiębiorcy uzyskujacy dochody poza USA zwolnieni są z podatku dochodowego oraz nie mają obowiązku posiadania statusu rezydenta.

Najważniejszą cechą spółek LLC jest to, że wspólnicy i dyrektorzy są powoływani anonimowo, prawo stanu Delaware nie podaje do publicznej wiadomości danych inwestorów i przedsiębiorców.

Bogaty pakiet rejestrowy od

9000 zł

Zakres usługi

  • powołanie spółki LLC w stanie Delaware w ciągu 7 dni roboczych
  • sprawdzenie dostępności nazwy
  • udostępnienie adresu wirtualnego
  • usługi agenta rejestrowego
  • ustanowienie pełnomocników spółki do reprezentacji podmiotu za granicą
  • pełna anonimowość wspólników,dyrektorów spółki
  • notarialne poświadczenie dokumentów rejestrowych
  • apostille dokumentów spółki
  • tłumaczenie przysięgłe dokumentów – konieczne do prowadzenia interesów spółki w Polsce i za granicą
  • możliwość otwarcia rachunku bankowego w polskich bankach

Zainteresowany ofertą LTD Solutions?

Napisz do nas

Dlaczego warto zainwestować w spółki w Stanach Zjednoczonych

Przede wszystkim rejestracja firmy może służyć albo aktywnej działalności, albo ochronie prywatnego majątku. Z drugiej strony wymogi formalne, które się stawia przed przedsiębiorcą, nie zajmują wiele czasu, dzięki czemu niemal natychmiastowo można stać się posiadaczem sprawnie funkcjonującej firmy. Jeśli natomiast dochód jest uzyskiwany poza Stanami Zjednoczonymi, to dana spółka zwolniona jest z podatku dochodowego (niewymagany jest też status rezydenta czy obywatela).

Samo otoczenie polityczno-prawne tworzy przyjazne warunki do inwestowania. Zarząd, właściciele, jak i wspólnicy są anonimowi, co pozwala na swobodne prowadzenie interesów. Niewymagana jest również ani siedziba, ani konto bankowe w stanie Delaware, dzięki czemu działalność zarejestrowaną w USA można prowadzić i rozwijać niemal w każdym miejscu na świecie.

Stan ten nie pobiera też podatku dochodowego. Same roczne koszty również nie są wysokie, a procedury urzędowe przebiegają szybko i sprawnie.

Jakie są wymagania względem spółek zarejestrowanych w Delaware

Każda spółka, gotowa lub dopiero rejestrowana, musi mieć jednego lub więcej dyrektorów. Z kolei księgi akcyjne i podstawowe dokumenty powinny być trzymane w głównej siedzibie firmy. Władze stanu również wymagają rocznego sprawozdania finansowego, natomiast opłaty związane z prowadzeniem spółki powinny być wykonane do 1 marca. Jeśli zaś decydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej w Delaware, podatek dochodowy wówczas wynosi 8,7%. Do funkcjonującej firmy powinien być również przypisany agent rejestrowy stanu Delaware, który posiada w tej jednostce administracyjnej miejsce zamieszkania.

Zachęcamy do inwestycji w gotowe spółki w USA

Stany Zjednoczone, w szczególności właśnie stan Delaware, oferują wyjątkowe środowisko dla działania różnych inwestorów. Przejrzyste prawo, stosunkowo łatwa rejestracja, a także możliwość zakupu gotowej firmy to doskonała opcja dla wielu przedsiębiorców, dla których najważniejsza jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Z naszej strony gwarantujemy Państwu rejestrację przedsiębiorstwa w odpowiednim departamencie, a także wykonanie wszelkich innych czynności urzędowych, związanych z zakładaniem spółek. Świadczymy również usługi agenta rejestrowego, który jest wymagany do rozpoczęcia i podtrzymania działalności gospodarczej w tym stanie. Gwarantujemy pełną anonimowość, a także dostarczenie tłumaczeń przysięgłych dokumentów, jak i wiele innych usług.