Gotowe spółki w Bułgarii

Kupno gotowej spółki w Bułgarii – najważniejsze informacje:

 • Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Bułgarii.
 • Standardowe wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Do celów księgowych amortyzacja może być kalkulowana metodą liniową, progresywną lub degresywną.
 • Straty mogą być odliczane od przychodu przez następne 5 lat.
 • Zyski kapitałowe są tak samo opodatkowane jak dochody (10%).
 • Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 20%. Obniżona, 9% stawka obejmuje wyszczególnione usługi hotelowe (od 1 kwietnia 2011 roku). Stawka 0% dotyczy eksportu oraz specyficznych dostaw towarów.
 • Z opodatkowania VAT wyłączono: usługi finansowe, edukacyjne, ubezpieczeniowe, zdrowotne, dzierżawę budynków na cele mieszkalne oraz sprzedaż starych budynków.
 • Bułgaria zawarła z Polską korzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która pozwala na zastosowanie metody wyłączenia z progresją dla wynagrodzeń dyrektorów spółki bułgarskiej będących rezydentami polskimi.
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje po 2 latach.

Bułgaria stała się atrakcyjną destynacją w Europie przez najniższy podatek od osób prawnych, który wynosi 10%.

Zainteresowany ofertą LTD Solutions?

Napisz do nas

Gotowe Spółki

z VAT-EU

w zależności od wybranego zakresu usług

Oferujemy następujące usługi:

 • Gotowe spółki z VAT-EU
 • Rejestracja spółek w Bułgarii
 • Wirtualne biuro
 • Księgowość
 • Otwarcie konta bankowego
 • Obsługa prawna

Stawki podatkowe:

 • Podstawowa stawka VAT wynosi 20% (niektóre usługi objęte są innym opodatkowaniem, np. poszczególne usługi hotelowe 9%)
 • Stawka podatku CIT oraz PIT – podatek liniowy ze stawką 10%
 • Niektóre działalności są zwolnione z podatku (stawka 0%), np. działalność na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia, usługi zdrowotne, edukacyjne
 • Możliwość 2-letniego zwolnienia z podatku VAT na import sprzętu dla projektów inwestycyjnych zapewniających min. 50 miejsc pracy
 • 5% podatek u źródła od dywidend i kwot likwidacyjnych (0% dla rezydentów podatkowych UE)
 • Inne (np. podatek od nieruchomości 0,15% – 3% jej wartości)

Warto wiedzieć:

 • Koszty zatrudnienia i produkcji w Bułgarii należą do najniższych w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Korzystne czynsze biurowe i niski koszt użyteczności publicznej, np. koszt energii elektrycznej dla użytkowników przemysłowych jest o 30% niższy od średniego kosztu w UE