Blog

Gotowe Spółki w Bułgarii – dlaczego się opłaca?

By | Bez kategorii

Bułgaria stała się atrakcyjną destynacją w Europie przez najniższy podatek od osób prawnych, który wynosi 10%.

Najważniejsze informacje:

  • Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Bułgarii.
  • Standardowe wydatki związane z prowadzeniem działalności mogą zostać odliczone. Do celów księgowych amortyzacja może być kalkulowana metodą liniową, progresywną lub degresywną.
  • Straty mogą być odliczane od przychodu przez następne 5 lat.
  • Zyski kapitałowe są tak samo opodatkowane jak dochody (10%).

Read More

Bitcoin – innowacyjna i niezależna e – waluta

By | Bez kategorii

Nie ulega wątpliwości, iż jednym z przełomowych osiągnięć XXI w. stała się tzw. „ e – waluta”, nazywana zamiennie „walutą wirtualną” czy też „walutą Internetu” – w obrocie znana jako „Bitcoin”. Możliwość posługiwania się nią jako środkiem płatniczym jest przez niektórych określana mianem rewolucji gospodarczej. Bitcoin powstał w 2009 r. przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Read More

Zmiany w podatku CIT – Spółki z o. o.

By | Bez kategorii

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najważniejsze zmiany

O czym była już mowa w artykule poprzednim, prawo podatkowe charakteryzuje bardzo duża dynamika zmian. Gdyby zechcieć prześledzić historię nowelizacji ustaw podatkowych, nie ma takiego roku, które byłoby wolne od modyfikacji.

Przedsiębiorcy powinni zatem śledzić przepisy ich dotyczące, gdyż zgodnie z zasadą ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi oraz nikogo nie usprawiedliwia. W orzecznictwie i doktrynie przyjęło się, iż przedsiębiorca w ramach „należytej staranności”, która często implikuje takie bądź inne skutki prawne, obowiązany jest między innymi do znajomości przepisów prawa, w szczególności zaś znajomości treści aktów normatywnych bądź ich części, które są związane z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zadośćuczynieniu ich powinnościom, poniżej w wielkim skrócie i uproszczeniu przedstawione zostaną zmiany przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Read More

Gotowe Spółki ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna)

By | Bez kategorii

4 czerwca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 31 marca 2016 r. W wyniku nowelizacji, na spółki prawa handlowego, które prowadziły działalność inwestycyjną jako fundusze venture capital lub private equity w oparciu o przepisy KSH, zostały nałożone nowe obowiązki regulacyjne, a same spółki zostały objęte nadzorem KNF. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).


AKTUALNA OFERTA :

Na sprzedaz społka komandytowa ASI wraz z ZASI. ZASI ma podpisana umowę z NCBiR na dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa na kwotę 20 mln PLN.

ASI otrzymało zgodę na działalność z KNF. Branża MED-TECH.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Spółka w Anglii – Limited Company (LTD)

By | Bez kategorii

london-530055_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Anglia, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Anglii. Rejestracja firmy w Anglii nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających na terenie Królestwa , na założenie angielskiej firmy decydują się przedsiębiorcy prowadzący działalność niestacjonarną, często mieszkający na co dzień w Polsce. Read More

Firma w Czechach – Rejestracja i Sprzedaż

By | Bez kategorii

czech-republic-1138633_640

Coraz większa liczba przedsiębiorców z Polski decyduje się na rozpoczęcie bądź przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice kraju. Jednym z Państw niezwykle przyjaznych przedsiębiorcom z zagranicy jest Republika Czeska, dlatego spora liczba Polaków decyduje się na założenie firmy w Czechach. Rejestracja firmy w Czechach nie dotyczy wyłącznie Polaków mieszkających w obszarach przygranicznych. Bardzo często na przeniesienie działalności gospodarczej do Czech decydują się firmy z centralnej Polski, a nawet Pomorza. Read More

Oddział spółki zagranicznej w Polsce

By | Bez kategorii

network-1989133_640

JAK ZAŁOŻYĆ ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Zagraniczne podmioty aby prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju coraz częściej zakładają swoje oddziały. Taka forma prowadzenia działalności ma wiele plusów szczególnie na gruncie prawa podatkowego. Niemniej w tym wpisie skupimy się na tym jak założyć oddział zagranicznej spółki lub innej osoby prawnej. Read More

Członek Zarządu a Ograniczona Odpowiedzialność w Spółce

By | Bez kategorii

Czym tak właściwie jest niedookreślona w nazwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością owa “ograniczona odpowiedzialność”? Jak definiuje ją profesjonalny język doktryny prawniczej i tekstów prawnych? Czy coraz bardziej pospolite rozumienie “ograniczonej odpowiedzialności” (będące zresztą wynikiem ogólnej trywializacji pojęć), utożsamiające ją z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności, ma odzwierciedlenie w funkcjonującej rzeczywistości prawnej? Read More

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 666 303 520

biuro@ltd-solutions.pl