Blog

Spółka z o.o. / charakterystyka formy prawnej

By | Bez kategorii

business-2042319_640

Już od początku XXI wieku, największą popularnością spośród wszystkich dostępnych na rynku spółek prawa handlowego cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w obrocie gospodarczym przyjmują najczęściej postać skrótową – sp. z o. o. bądź spółka z o. o.  Ich liczba (dane z roku 2014) przekracza w naszym kraju trzysta siedemnaście tysięcy, co stanowi przeszło 80% liczby wszystkich spółek zarejestrowanych w Polsce.  Ciężko mówić więc tutaj o przypadkowej popularności, niemającej jakiegoś solidnego uzasadnienia. Zdecydowanie spółki z o. o. cieszą się tą nieustającą sławą z jakichś ściśle określonych powodów. Read More

Rejestracja Spółki z o.o. / Jak to zrobić?

By | Bez kategorii

startup-1018512_640

O czym była już mowa poprzednio, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najpopularniejszych form organizacyjnych prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce. Jednym z powodów żywego zainteresowania tą formą jest z pewnością stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia/rejestracji spółki z o. o., która pozbawiona jest formalizmu charakterystycznego np. dla spółki komandytowej czy akcyjnej.

Read More

Podważanie uchwał zgromadzeń wspólników spółki z o. o.

By | Bez kategorii

Kiedy konkretnie można wytoczyć skuteczne powództwo o uchylenie bądź unieważnienie uchwały oraz jakich argumentów użyć, by zrealizować wymagane przez prawo przesłanki?
Do skutecznego podważenia uchwał podjętych przez wspólników potrzebne jest to, by były one obarczone wadami naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub postanowień umowy spółki.Wymóg ten ma w szczególności na celu utrwalenie stabilności uchwał i zapobieżenie nadużywaniu procedur służących ich podważaniu. Read More

Podejmowanie uchwał w spółce z o. o.

By | Bez kategorii | No Comments

Podejmowanie UCHWAŁ przez wspólników jest zagadnieniem niezwykle istotnym zarówno na gruncie prawa handlowego w ogóle, jak i  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółkach tych, możliwość ich podejmowania zarezerwowana jest wyłącznie dla zgromadzenia wspólników, a materia uchwałodawcza rozciąga się po najistotniejsze kwestie związane z ich funkcjonowaniem. Wspomnianym wyżej zgromadzeniem wspólników, czyli gremium uchwałodawczym, jest nikt inny, jak wszyscy wspólnicy, wchodzący w skład danej spółki. Z posiadaniem udziałów w spółce z o.o. wiąże się więc ściśle kompetencja uchwałodawcza. Read More

Dlaczego warto prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

By | Bez kategorii | No Comments

Główny Urząd Statystyczny podaje, iż niezmiennie od wielu lat największą popularnością spośród wszystkich spółek prawa handlowego, cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich liczba (dane z roku 2014) przekracza w naszym kraju trzysta siedemnaście tysięcy (jeśliby zsumować wszystkie pozostałe spółki prawa handlowego, to stanowią one jedynie 20% liczby  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – 64 828). Ciężko mówić więc tutaj o przypadkowej popularności, niemającej jakiegoś solidnego uzasadnienia. Zdecydowanie spółki z o. o. cieszą się tą nieustającą sławą z jakichś ściśle określonych powodów. Rozważmy zatem jakie korzyści niesie ze sobą prowadzenie działalności w tej sławetnej formie. Read More

Nazwa dla Spółki – na co zwrócić uwagę?

By | Bez kategorii | No Comments

W czasach olbrzymiej konkurencji, kiedy to na rynku handlowym występuje tak ogromna ilość przedsiębiorców, wymyślenie pomysłowej nazwy firmy staje się coraz trudniejsze. Co do zasady, przedsiębiorcy mają bardzo dużą swobodę oznaczenia nazwy swojej firmy, mogą bowiem używać słów zarówno funkcjonujących w danym języku,  jak i wymyślać zupełnie abstrakcyjne twory słowne czy też związki wyrazowe. Każdy przedsiębiorca musi jednak pamiętać o tym, iż zakres tej swobody jest w pewnym stopniu ograniczony przepisami prawa.   Read More

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 666 303 520

biuro@ltd-solutions.pl